РЕГИСТЪР НОТАРИУСИ

 

Образувани дела

Обжалвана заповед

Статус

 

 

Адм.д. 868

 

Заповед № СД -05-243/31.12/2018   на министъра на правосъдието

ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 868/2019 год. по описа на АССО към адм.дело № 159/2019 год. по описа на съда за съвместно разглеждане на постъпилите жалби срещу Заповед № СД-05-243 от 31.12.2018 год. на Министъра на правосъдието, в частта й в която се разкрива едно допълнително място за нотариус в района на РС гр. Чирпан.

 

 

Адм.д. 530

 

Заповед    № СД -05-3/02.01/2019 на Министъра на правосъдието

СПИРА до разрешаване на спора относно законосъобразността на заповед № СД-05-243/31.12.2018 г. на Министъра на правосъдието в Районен съд – Чирпан с влязъл в сила съдебен акт.

 

 

Адм.д. 504

 

Заповед № СД-05-2/02-01/2019 и

Заповед -05-3/02.01/2019 на Министъра на правосъдието

Присъединено към адм.дело № 197/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.     

 

 

Адм.д. 430

Заповед № СД-05-3/02-01/2019 на Министъра на правосъдието

Присъединено към адм.дело № 198/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.     

 

 

Адм.д. 398

Заповед № СД-05-2/02-01/2019 и

Заповед № СД-05-3/02-01/2019 на Министъра на правосъдието

Присъединено към адм.дело № 197/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.     

 

 

Адм.д. 371

Заповед № СД-05-14/02-01/2019 на Министъра на правосъдието

Спряно – до приключване на адм.д.№164/2019г.по описа на АССО

 

 

Адм.д. № 357

Резултати от проведения на 04.11.18 г. конкурс за нотариуси, обявен със Заповед № ЛС-04-330/28.05/2018 на Министъра на правосъдието

Присъединено към адм.дело № 312/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.   

 

 

Адм.д. 356

Заповед № СД -05-243/31.12/2018 на Министъра на правосъдието

Прекратено/29.05.2019

(изпратено по жалба във ВАС)

 

 

Адм.д. 312

Протокол по чл.11 от Наредба36/07.01/1998 Министъра на правосъдието

Прекратено/13.06.2019

 

 

 

Адм.д. 281

Заповед № СД -05-74 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/25.02.2019

 

 

Адм.д.280

Заповед № СД -05-73 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/26.02.2019

 

 

Адм.д. 279

Заповед № СД -05-72 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/26.02.2019

 

 

Адм.д. 278

Заповед № СД -05-71 / 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/19.02.2019

 

 

Адм.д. 277

Заповед № СД -05-70 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/28.02.2019

 

 

Адм.д. 276

Заповед № СД -05-69 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 275

Заповед № СД -05-68 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 274

Заповед № СД -05-67 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено

(изпратено по жалба във ВАС)

 

 

Адм.д. 273

Заповед № СД -05-66 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/25.02.2019

 

 

Адм.д. 272

Заповед № СД -05-65 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 271

Заповед № СД -05-64 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/01.03.2019

 

 

Адм.д. 270

Заповед № СД -05-63 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 269

Заповед № СД -05-62 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/28.02.2019

 

 

Адм.д. 268

Заповед № СД -05-61 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/28.02.2019

 

 

Адм.д. 267

Заповед № СД -05-60 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/19.02.2019

 

 

Адм.д. 266

Заповед № СД -05-59 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/28.02.2019

 

 

Адм.д. 265

Заповед № СД -05-58 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 264

Заповед № СД -05-57 /  02.01.2019г на Министъра на правосъдието

Прекратено/25.02.2019

 

 

Адм.д. 263

Заповед № СД -05-56 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/25.02.2019

 

Адм.д. 262

Заповед № СД -05-55/  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/18.02.2019

 

Адм.д. 261

Заповед № СД -05-54 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

Адм.д. 260

Заповед № СД -05-53 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/25.02.2019

 

Адм.д. 259

Заповед № СД -05-52 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/19.02.2019

 

 

Адм.д. 258

Заповед № СД -05-51 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

 

Адм.д. 257

Заповед № СД -05-50 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/26.02.2019

 

 

Адм.д. 256

Заповед № СД -05-49 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/19.02.2019

 

 

Адм.д. 255

Заповед № СД -05-48 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/01.03.2019

 

 

Адм.д. 254

Заповед № СД -05-47 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/25.02.2019

 

 

Адм.д. 253

Заповед № СД -05-46 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/26.02.2019

 

 

Адм.д. 252

Заповед № СД -05-45 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/30.04.2019

 

 

Адм.д. 251

Заповед № СД -05-44 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/25.02.2019

 

 

Адм.д. 250

Заповед № СД -05-43 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 249

Заповед № СД -05-42 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/28.02.2019

 

 

Адм.д. 248

Заповед № СД -05-41 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено /18.04.2019

 

 

Адм.д. 247

Заповед № СД -05-40 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено / 02.05.2019

 

 

Адм.д. 246

Заповед № СД -05-39 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/25.02.2019

 

 

Адм.д. 245

Заповед № СД -05-38 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 244

Заповед № СД -05-37 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/25.02.2019

 

 

Адм.д. 243

Заповед № СД -05-36 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/28.02.2019

 

 

Адм.д. 242

Заповед № СД -05-35 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/22.02.2019

 

 

Адм.д. 241

Заповед № СД -05-34 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/28.02.2019

 

 

Адм.д. 240

Заповед № СД -05-33 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/17.06.2019

 

 

Адм.д. 239

Заповед № СД -05-32 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/25.02.2019

 

 

Адм.д. 238

Заповед № СД -05-31 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/19.02.2019

 

 

Адм.д. 237

Заповед № СД -05-30 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 236

Заповед № СД -05-29 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/25.02.2019

 

 

Адм.д. 235

Заповед № СД -05-28 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 234

Заповед № СД -05-27 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/20.02.2019

 

 

Адм.д. 233

Заповед № СД -05-26 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/28.02.2019

 

 

Адм.д. 232

Заповед № СД -05-25 /  02.01.2019г на Министъра на правосъдието.

Прекратено/01.03.2019

 

 

Адм.д. 231

Заповед № СД -05-24 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/26.02.2019

 

 

Адм.д. 230

Заповед № СД -05-23 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/19.02.2019

 

 

Адм.д. 229

Заповед № СД -05-22 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/26.02.2019

 

 

Адм.д. 228

Заповед № СД -05-21 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/26.02.2019

 

 

Адм.д. 227

Заповед № СД -05-20 /  02.01.2019г на Министъра на правосъдието.

Прекратено/01.03.2019

 

 

Адм.д. 226

Заповед № СД -05-19 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено

(изпратено по жалба във ВАС)

 

 

Адм.д. 225

Заповед № СД -05-18 / 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено

(изпратено по жалба във ВАС)

 

 

Адм.д. 224

Заповед № СД -05-17 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/22.02.2019

 

Адм.д. 223

Заповед № СД -05-16 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 222

Заповед № СД -05-15 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/19.02.2019

 

 

Адм.д. 221

Заповед № СД -05-14 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 220

Заповед № СД -05-13/  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

 

Прекратено/02.05.2019

 

 

Адм.д. 219

Заповед № СД -05-12 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/26.02.2019

 

 

Адм.д. 218

Заповед № СД -05-11 /  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/28.02.2019

 

Адм.д. 217

Заповед № СД -05-10/ 02.01.2019г.. на Министъра на правосъдието

Прекратено/01.03.2019

 

Адм.д. 216

Заповед № СД -05-09/ 02.01.2019г.. на Министъра на правосъдието

Прекратено/22.02.2019

 

Адм.д. 215

Заповед № СД -05-08/02.01.2019г.. на Министъра на правосъдието

Прекратено/28.02.2019

 

 

Адм.д. 214

Заповед № СД -05-07 от  02.01.2019г на Министъра на правосъдието

Прекратено/27.02.2019

 

 

Адм.д. 198

Заповед № СД -05-3/ 02.01.2019 г. на Министъра на правосъдието

Спира   производство делото до разрешаване на спора относно законосъобразността на заповед № СД-05-243/31.12.2018 г. на Министъра на правосъдието, за съдебен район  на Районен съд – Чирпан с влязъл в сила съдебен акт.

 

 

Адм.д. 197

Заповед № СД -05-02 / 02.01.2019 г. на Министъра на правосъдието

Спира   производство делото до разрешаване на спора относно законосъобразността на заповед № СД-05-243/31.12.2018 г. на Министъра на правосъдието, за съдебен район  на Районен съд – Чирпан с влязъл в сила съдебен акт.

 

 

Адм.д. 190

Заповед № СД-05-69 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/12.02.2019

 

 

Адм.д. 189

Заповед № СД- 05-21 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Присъединено към адм.дело № 170/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.     

 

 

Адм.д № 188

Заповед № СД-05-20 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Присъединено към адм.дело № 169/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.    

 

 

Адм.д. № 187

Заповед № СД -05-19 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Присъединено към адм.дело № 168/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.   

 

 

Адм.д. № 186

Заповед № СД -05-18 от  02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Присъединено към адм.дело № 167/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.   

 

 

Адм.д. № 185

Заповед № СД-05-16 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Присъединено към адм.дело № 157/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.

 

 

Адм.д. № 182

Заповед № СД -05-3 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/13.06.2019

 

 

Адм.д № 180

Заповед № СД - 05-6 от 03.01.2019г. до Заповед № СД- 05-74 от 03.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/14.03.2019

 

 

Адм.д. № 179

Заповед № СД-05-2 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/14.06.2019

 

 

Адм.д.170

Заповед № СД 05-21 от 2.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Спряно – до приключване на адм.д.№164/2019г.по описа на АССО

 

 

Адм.д.169

Заповед № СД 05-20 от 2.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Спряно – до приключване на Адм.д№ 1101/2019г. по описа на Върховния административен съд.

 

 

Адм.д.168

Заповед № СД -05-19 от 02.01. 2019г. на Министъра на правосъдието

Спряно – до приключване на адм.д.№164/2019г.по описа на АССО

 

 

Адм.д.167

Заповед № СД -05-18 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Спряно – до приключване на адм.д.№164/2019г.по описа на АССО.

 

 

Адм.д.164

Заповед № ЛС-04-330 от 28.05.2018г. на Министъра на правосъдието

Заповед № СД-05-16 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Заповед № СД-05-18 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Заповед № СД-05-19 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Заповед № СД-05-20 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Заповед № СД-05-21 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Заповед № СД-05-69 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

в открито

заседание за 05.06.2019 обявено за решаване

 

 

Адм.д.163

Заповед № СД-05-39 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено

(изпратено по жалба във ВАС)

 

 

Адм.д. № 162

Заповед № СД-05-38 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Присъединено към адм.дело № 78/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.

 

 

Адм.д.161

Заповед № ЛС-04-330 от 8.05.2018г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/02.05.2019

(изпратено по жалба във ВАС)

 

 

Адм.д.160

Заповед № СД-05-71 от  03.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Спряно – до приключване на адм.д.№164/2019г.по описа на АССО

 

Адм.д.159

Заповед № СД-05-243 от 31.12.18г.; Заповед № СД -05-2 от 02.01.19г.; Заповед № СД-05-3 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

 

Адм.д.158

Заповед № СД-05-243 от 31.12.18г. на Министъра на правосъдието

Заповед № СД-05-2 от 02.01.19г. на Министъра на правосъдието

Заповед №СД -05-3 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/21.06.2019

 

Адм.д.157

Заповед № СД -05-16/ 02.01.2019г на Министъра на правосъдието

Заповед № СД-05-18/ 02.01.2019г на Министъра на правосъдието

Заповед № СД-05-19/ 02.01.2019г на Министъра на правосъдието

Заповед № СД-05-20/ 02.01.2019г на Министъра на правосъдието

Заповед № СД -05-21/ 02.01.2019г на Министъра на правосъдието

Спряно – до приключване на адм.д.№164/2019г.по описа на АССО

 

Адм.д. № 156

Заповед № ЛС -04-330 / 28.05.2018г на Министъра на правосъдието.

Присъединено към адм.дело № 164/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.

 

Адм.д.116

Заповед №СД-05-38 то 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието.

Прекратено

 (изпратено по жалба във ВАС)

 

Адм.д. № 115

Заповед № СД-05-38 / 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието.

Прекратено/14.06.2019

 

Адм.д. № 100

Заповед № СД -05-48 / 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието.

Прекратено/31.01.2019

 

Адм.д. № 99

Заповед № ЛС-04-330 / 28.05.2018г. на Министъра на правосъдието.

Прекратено/01.04.2019

 

 

Адм.д. № 98

Заповед № СД-05-1 от 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието.

Прекратено/31.01.2019

 

 

Адм.д.97

Заповед № СД-05-243 / 31.12.2018г. на Министъра на правосъдието.

 Изпратено по спор по подсъдност на ВАС

 

 

Адм.д. № 89

Заповед № СД-05-243/ 31.12.2018г. на Министъра на правосъдието.

Заповед № СД-05-38 / 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието.

Заповед № СД-05-39 / 02.01.2019г. на Министъра на правосъдието.

Присъединено към адм.дело № 79/2019 г. по описа на същия съд за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение.

 

 

Адм.д. № 80

Заповед № СД СД-05-38 / 02.01.2019г. Министъра на правосъдието

Заповед № СД СД-05-39 / 02.01.2019г. Министъра на правосъдието

Прекратено/17.01.2019

 

 

Адм.д.79

Заповед № СД-05-243/ 31.12.2018г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/23.04.2019

(има жалба)

 

 

Адм.д. № 78

Заповед № СД - 05-38/02.01.19г. на Министъра на правосъдието

Заповед №СД -05-39/02.01/2019г. на Министъра на правосъдието

Прекратено/19.04.2019