Административен съд - София-област обявява конкурс за длъжността „съдебен архивар“

ОБЯВА

 

В съответствие със Заповед № 430/15.11.2018 г. на Председателя, Административен съд -  София-област обявява конкурс за длъжността „съдебен архивар“ - 1 работно място.

 

Кратко описание на  длъжността „съдебен архивар“:

Осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда.

Минимален размер на основна заплата 640.00 лв.  

     

Основни изисквания.

За заемане на длъжността може да се назначи лице което:

-       е български гражданин;

-       е навършило пълнолетие;

-       има завършено средно образование;

-       не е поставено под запрещение;

-       не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

-       не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-        отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове в Правилника за администрацията в съдилищата, в Класификатора по чл. 341, ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика.

Длъжностната   характеристика е на   разположение   в сградата   на  Административен съд - София-област, ет. 1, ст. 102. Същата е публикувана на Интернет-страницата на съда.

 

Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления, документи и декларации за допускане до втория етап;

Втори етап с допуснатите кандидати преминали първи етап - проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/.

 

 Необходими документи:

-     заявление за участие в конкурс;                          

-     копие от диплома за завършено средно образование;

-     копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудов стаж;

-     свидетелство за съдимост с посочена длъжност, за която се
кандидатства в оригинал;

-     медицинско свидетелство в оригинал;

-     медицинско удостоверение, че лицето не страда от психични заболявания;

-     декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ;

-     декларация по чл. 136 от Правилника за администрация в съдилищата;

-     други свидетелства, сертификати и документи, които доказват
квалификация и умения за обявената длъжност.

Образци на заявлението за участие в конкурс и декларациите могат да се получават в сградата на Административен съд – София област, ет. 1, ст. 102. Същите са качени в Интернет-страницата на съда.

 

Място за подаване на документите:

Документите следва да бъдат подадени лично или от законово упълномощен представител в сградата на Административен съд – София област, ул. „Съборна“, № 7, ет. 1, стая № 102,  от 09.00 ч. до 16,30 ч.

 

Срок за подаване на документи: 15 дни след публикуване на обявата.

 

Датата за събеседване, списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на таблото в сградата на Административен съд – София област и публикувани на Интернет-страницата на съда – Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва JavaScript поддръжка за да го видите

 

 

 

Образци на заявлението за участие в конкурс и декларациите, можете да свалите от тук:

 

 

Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

 

Декларация чл. 136 от ПАС

 

Заявление за конкурс

 

Длъжностна характеристика – съдебен архивар

 

 

 
< Предишна