Дела с обществен интерес

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ОБЛАСТ       

ДЕЛА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 2019 Г.

 

 

 

Административно дело 325/ 2019

Образувано на 19.02.2019 Ищец " Рейсър Ауто "ЕООД чрез адв. Юлиан Дацев

съдебен адрес: гр. София, ул. Аксаков №28,ет.2 -адв.кантора адв.Дацев срещу чл.21,ал.1 от Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково № / на Общински съвет Мирково

ДОКЛАДЧИК съдия Георги Николов

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

Насрочено заседание на        2019

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Георги Николов

 

Административно дело 324/ 2019

Образувано на 19.02.2019 Ищец " Рейсър Ауто "ЕООД чрез адв. Юлиан Дацев

съдебен адрес: гр. София, ул.Аксаков №28,ет.2 -адв.кантора адв.Дацев срещу чл.33,ал.1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ботевград № / на Общински съвет Ботевград

ДОКЛАДЧИК съдия Велислава Кипрова

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

Насрочено заседание на        2019

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Велислава Кипрова

 

Административно дело 323/ 2019

Образувано на 19.02.2019 Ищец " Рейсър Ауто "ЕООД чрез адв. Юлиан Дацев

съдебен адрес: гр. София,ул.Аксаков №28,ет.2 -адв.кантора адв.Дацев срещу чл.38Б,ал.4 от Наредба №8 за опазване на околната среда,поддържане на чистотата и управлението на отпадъците № / на Общински съвет Етрополе

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

Насрочено заседание на        2019

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

Административно дело 322/ 2019

Образувано на 19.02.2019 Ищец " Рейсър Ауто "ЕООД чрез адв.Юлиан Дацев

съдебен адрес: гр. София,ул.Аксаков №28,ет.2 -адв.кантора адв.Дацев срещу чл.24 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Чавдар ,приета с Решение № 399 по протокол 38/16.08/2018 на Общински съвет -Чавдар

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес - подзаконов нормативен акт

Насрочено заседание на        2019

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

 

Административно дело 313 / 2019

Образувано на 18.02.2019 срещу Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Попова

Делото е с особен обществен интерес подзаконов нормативен акт

Насрочено заседание на        .2019

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Попова

 

 

Административно дело 311/ 2019

Образувано на 18.02.2019 Ищец " Трейдинг " 212 ЕООД  гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 3 / Литекс Тауър / ,ет.10 срещу Решение № 31 -П /04.01/2019 на Комисия за финансов надзор / КФН /

ДОКЛАДЧИК съдия Мирела Георгиева

Делото е с особен обществен интерес - ЗКФН

Насрочено заседание на        2019

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

 

Административно дело 305 / 2019

Образувано на 15.02.2019 срещу Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Ботевград № / Общински съвет Ботевград

ДОКЛАДЧИК съдия Вергиния Димитрова

Делото е с особен обществен интерес подзаконов нормативен акт

Насрочено заседание на        .2019

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Вергиния Димитрова

 

 

Административно дело 303/ 2019

Образувано на 15.02.2019 Ищец СД " Мелдия -Асенови и Сие " чрез адв.Чавдар Пламенов Виденов срещу Агенция Митници

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на        2019

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

 

Административно дело 294 / 2019

Образувано на 13.02.2019  Ищец Флорин -Себастиан Войня чрез адв. Николова срещу  ОДМВР -София

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на  02.04.2019 14:30

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Милка Варнова-Итова

 

 

Административно дело 205 / 2019

Образувано на 08.02.2019

Ищец Светослав Димитров Добрев срещу  ОДМВР -София

ДОКЛАДЧИК съдия Вергиния Димитрова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на  08.04.2019 11.15

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Вергиния Димитрова

 

Административно дело 204 / 2019

Образувано на 08.02.2019

Ищец Светослав Димитров Добрев срещу  ОДМВР -София

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на  10.04.2019 10:00

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

Административно дело 203 / 2019

Образувано на 07.02.2019

Ищец Екатерина Евгениева Атанасова срещу  Столична дирекция на вътрешните работи -СДВР

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на  10.04.2019 10:00

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

Административно дело 144 / 2019

Образувано на 30.01.2019

Ищец Росен Георгиев Шиков чрез адв. Евтим Малоселски

срещу ОД на МВР София

ДОКЛАДЧИК съдия Георги Николов

Делото е с особен обществен интерес - ЗОДОВ

Насрочено заседание на  11.03.2019 14:00

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Георги Николов

 

Административно дело 135 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с Решение  № 160 по протокол 9/09.10/2008 на Общински съвет Долна баня

ДОКЛАДЧИК съдия Мариела Георгиева

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  10.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мариела Георгиева

 

Административно дело 134 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу чл.22,ал.1,т.1 в частта "........2 месеца",чл.26,ал.5 и чл.36 от Наредба за реда за управление и за разпореждане с общински жилища в община Горна Малина № / на Общински съвет Горна Малина

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на 03.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Милка Варнова-Итова

 

Административно дело 133 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу чл.6,ал.1 от Наредба за обществения ред на територията на община Своге № / на Общински  съвет Своге

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на 03.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Милка Варнова-Итова

 

Административно дело 128 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу Наредба за общинските жилища, приета с Решение № 22 по протокол 4/28.03/2013 на Общински съвет Пирдоп

ДОКЛАДЧИК съдия Вергиния Димитрова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  15.05.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Вергиния Димитрова

 

Административно дело 127 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу Наредба за условията за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на община Ботевград,приета с Решение № 42 по протокол3/ 28.02/2008 на Общински съвет Ботевград

ДОКЛАДЧИК съдия Даниела Петрова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  17.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Даниела Петрова

 

Административно дело 119 / 2019

Образувано на 25.01.2019 срещу Наредба №1 за общественият ред и опазване на общинските имоти на територията на община Самоков № / на Общински съвет Самоков

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Желязкова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  ……...2019

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Желязкова

 

Административно дело 102 / 2019

Образувано на 22.01.2019 срещу чл.33,ал.1,т.3 и чл.45,ал.3 в частта" .....2 % режийни разноски по сметка на общината" от Наредба от 26.01.2006 г.за реда и условията за установяване на жилищни нужди,за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община Годеч № / на Общински съвет -Годеч

ДОКЛАДЧИК съдия Полина Богданова-Кучева

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  10.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

            Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Полина Богданова-Кучева

 

Административно дело 94 / 2019

Образувано на 18.01.2019 срещу Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец, приета с решение № 5 по протокол 2/ 01.02/2018 на Общински съвет Костенец

ДОКЛАДЧИК съдия Милка Варнова-Итова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  06.03.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

 

Административно дело 93 / 2019

Образувано на 18.01.2019 Срещу чл.10,ал.1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец,приета с Решение № 105 по протокол 13/ 18.12/2008 на Общински съвет Костенец

ДОКЛАДЧИК съдия Вергиния Димитрова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на 10.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Вергиния Димитрова

 

 

Административно дело 86 / 2019

Образувано на 17.01.2019 по Протест на Окръжна прокуратура –София срещу Наредба № 11 за условията и реда установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища на община Сливница,приета с Решение № 156 по протокол 13/ 31.10/2008 на Общински съвет -Сливница

ДОКЛАДЧИК съдия Марияна Лазарова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание на  20.03.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Марияна Лазарова

 

 

Административно дело 71 / 2019

Образувано на 16.01.2019 по Протест на Окръжна прокуратура –София срещу чл.17,ал.2 , в частта.......за което гражданите заплащат режийни разходи в размер на 0,5 на сто от стойността на имота по сметка на общината,чл.28,ал.2 и чл.41,ал.5,т.1.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди,за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на община Елин Пелин,приета с Решение № 593 по протокол 21/31.03/2005 на Общински съвет Елин Пелин

ДОКЛАДЧИК съдия Мария Желязкова

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание            .2019

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мария Желязкова

 

 

Административно дело 70 / 2019

Образувано на 16.01.2019 по Протест на Окръжна прокуратура –София срещу чл.15,ал.2 в частта, за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5 от стойността на имота,по сметка на общината,чл.28 и чл.41,ал.5 от Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища,собственост на община Драгоман,приета  с Решение  № 25 по протокол 2/02.03/2005 на Общински съвет Драгоман

ДОКЛАДЧИК съдия Каролина Неделчева

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 10.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Каролина Неделчева

 

 

Административно дело 59 / 2019

Образувано на 14.01.2019 по протест на Окръжна прокуратура срещу чл.3,ал.3 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Ихтиман, приета с решение № 729 /26.01/2007 на Общински съвет Ихтиман

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 10.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

 

Административно дело 50 / 2019

Образувано на 11.01.2019 по протест на Окръжна прокуратура -София чл.32,ал.2 и чл.33 от Наредба за упражняване правата на община Годеч върху общинската част от капитала на търговските дружества № / на Общински съвет -Годеч

ДОКЛАДЧИК Съдия Георги Николов

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 06.03.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Ответник: ОбС - Годеч.

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия: Георги Николов

 

 

Административно дело 41 / 2019

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА

Образувано на 11.01.2019г. по Протест на Окръжна прокуратура -София - чл.16,ал.2 в частта за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5 на сто от стойността на имота,чл.29,чл.39,ал.1,т.1 и чл.41,ал.5 от Наредба №16 за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Общински съвет Етрополе

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 13.03.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Ответник: ОбС - Челопеч.

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

 

Административно дело 17 / 2019

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА

Образувано на 05.07.2018г. по Протест Окръжна прокуратура -София - оспорване на подзаконов нормативен акт срещу Наредба за преместваемите обекти и елементи на територията на община Златица № / на ОбС - Златица

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 03.04.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Ответник: ОбС - Челопеч.

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия Мирела Георгиева

 

 

ДЕЛА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 2018 Г.

Административно дело 668 / 2018

По Протест на осн.чл.186 ал.2 вр.чл.185 от АПК на Окръжна прокуратура –София против чл.25 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение №277 от 20.08.2009 г. на ОбС – Челопеч

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА

Образувано на 05.07.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт
Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 09-10-2018

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура –София

Ответник: ОбС - Челопеч.

 

Административно дело 629/ 2018

По чл.94 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приета с решение 9 по  протокол 2/ 18.11/2015 Общински съвет Челопеч

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия ВЕРГИНИЯ ДИМИТРОВА

Образувано на 27.06.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт
Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание 10-10-2018 от 10:00 часа

Протестираща: страна прокурор при Окръжна прокуратура –София

Ответник: ОбС - Челопеч.

 

Административно дело 857/ 2018

По протест на осн. .чл.186, ал.2, вр.чл.185 от АПК  на Окръжна прокуратура - София срещу

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Челопеч, приета с Решение №277/2009 г. по протокол № 23/20.08/2009 на Общински съвет – Челопеч.

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

Образувано на 23.08.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание: 19.12.2018 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Челопеч.

 

Административно дело 950/ 2018

По протест на осн.чл.186, ал.2, вр.чл.185 от АПК  на Окръжна прокуратура - София срещу

чл. 7,т.2 и чл.7,ал.6 от Наредба за осигуряване на обществения ред,поддържане на чистотата,опазване на общинското имущество,околната среда и противопожарната охрана на територията на община Антон ,приета с решение  № 20/27.03/2000 на Общински съвет Антон.

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА

 Образувано на 25.09.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание: 23.01.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Антон.

 

Административно дело 964/ 2018

По Протест на осн.чл.186, ал.2 във вр.чл.185 от АПК  на Окръжна прокуратура -София срещу

чл.27,ал.1,чл.27,ал.5,т.1 и т.2,чл.27,ал.7 и чл.27,ал.8 в частта относно ".....от които 10 лв. постоянна част, независеща от броя посещения в месеца на детето...." както и на чл.27,ал.11,изр.последно,както е на чл.27,ал.,чл.27,ал.10 и чл.27,ал.13 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Златица № / на Общински съвет Златица.

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ДОБРЕВА - ГЕОРГИЕВА

Образувано на 28.09.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание: 23.01.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Златица.

 

Административно дело 976/ 2018

По Протест на осн.чл.186, ал.2, във вр.чл.185 от АПК  на Окръжна прокуратура - София срещу

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение 49 по протокол № 3/22.12/2011 на Общински съвет Горна Малина.

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

 ДОКЛАДЧИК Съдия КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА

Образувано на 01.10.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание: 23.01.2019 10:00

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Горна Малина

 

Административно дело 1038/ 2018

По Протест на осн. чл. 186, ал.2 вр.чл.185 от АПК на Окръжна прокуратура - София срещу

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Костинброд, приета с Решение 224 по протокол № 15/ 07.11/2008 на Общински съвет – Костинброд.

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия ВЕРГИНИЯ ДИМИТРОВА

Образувано на 16.10.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание: 13.02.2019 10:00 ч.

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Костинброд

 

Административно дело 1042/ 2018

По Протест на осн. чл. 186, ал.2 вр.чл.185 от АПК на Окръжна прокуратура - София срещу

т.2080 от предложение №2 към Наредба №3 за реда за определянето и администрирането на местните такси и цени на усуги на територията на община Драгоман,прита с Решение № 245 по протокол 12/ 15.12/2017 на Общински съвет – Драгоман

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия МИЛКА ЗДРАВКОВА ВАРНОВА - ИТОВА

Образувано на 19.10.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание:

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС - Драгоман

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия:/М. Итова/

 

Административно дело 1043/ 2018

По Протест на осн. чл. 186, ал.2 вр.чл.185 от АПК на Окръжна прокуратура - София срещу

Правилник за организацията и дейността на Обс -Елин Пелин,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с Решение № 103 по протокол 7/14.02/2008 на Общински съвет Елин Пелин

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия МИРЕЛА ПЕТРОВА ДОБРЕВА - ГЕОРГИЕВА

Образувано на 19.10.2018г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание:

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС – Елин Пелин

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия:/М. Георгиева/

 

Административно дело 1044/ 2018

Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество,приета с Решение № 12 по протокол 3/ 28.02/2013 на Общински съвет - Пирдоп

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия МАРИЯНА МИКОВА ЛАЗАРОВА - КАБАКЧИЕВА

Образувано на 19.10.2018 г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание:

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС – Пирдоп

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия:/М. Лазарова/

 

Административно дело 1045/ 2018

Наредба №1 за обществения ред,поддържане на чистотата и опазване на общински имоти на територията на община Драгоман ,приета с Решение № 138 по протокол 14/ 02.09 /2008 на Общински съвет - Драгоман

ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ

ДОКЛАДЧИК Съдия ВЕРГИНИЯ ЕВЕЛИНОВА ДИМИТРОВА

 Образувано на 19.10.2018 г. по Протест - оспорване на подзаконов нормативен акт

Делото е с особен обществен интерес

Насрочено заседание:

Протестираща страна: прокурор при Окръжна прокуратура – София

Ответник: ОбС – Драгоман

Текстът на съобщението е съгласуван със съдия: /В. Димитрова/