ВЕЩИ ЛИЦА

СПИСЪК на

специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в София-град, София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник към Апелативен съд - София, за 2010 г.

Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 47 от 22.06.2010 г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

 

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията

 

по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в София-град, София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник към Апелативен съд - София, за 2010 г.

 

 

За съдебен район на София - град

 

 

1. Клас "Криминалистични експертизи"

 

 

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

 

 

Александър Александров Самохин; специалност: военен авиоинженер по РЕО на летателните апарати, радио- и телевизионна техника; достъп до класифицирана информация.

 

Александър Димитров Джорев; специалност: химия.

 

Ангел Янков Биков; специалност: технология на влакната и кожите, експерт по графическо и техническо изследване на документи.

 

Богдан Георгиев Чупетловски; специалност: химия.

 

Бойко Георгиев Камарски - VI РУ.

 

Борислав Кирилов Гергов; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; достъп до класифицирана информация.

 

Венцислав Янков Йовчев; специалност: социална педагогика; достъп до класифицирана информация.

 

Весела Борисова Маринова; специалност: биология.

 

Владимир Маринов Вълчев - I РУ 

Георги Димитров Средков; специалност: автоматизация на производството; достъп до класифицирана информация.

 

Георги Илиев Добрински; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; достъп до класифицирана информация.

 

Георги Илиев Михайлов - IV РУ; специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологически и технически - документни експертизи.

 

Георги Тодоров Къндев - VII РУ

 Георги Черников Георгиев; специалност: двигатели с вътрешно горене; достъп до класифицирана информация.

 

Димитър Кръстев Велчев; специалност: право, графолог; достъп до класифицирана информация.

 

Димитър Христов Христов - VIII РУ.

 

Димчо Тодоров Димов; специалност: химия.

 

Емил Димитров Митев; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи; достъп до класифицирана информация.

 

Желязко Петров Желязков, Правец; специалност: металургия на черните метали; достъп до класифицирана информация.

 

Иван Василев Драганов - I РУ; специалност: математика и информатика; достъп до класифицирана информация.

 

Иван Димитров Завков; специалност: химия.

 

Иван Емилов Савов - III РУ.

 

Иван Петков Петров; специалност: химия.

 

Иван Ташков Лазаров; специалност: право; достъп до класифицирана информация.

 

Иво Крумов Костадинов; специалност: биология.

 

Илия Богданов Младенов - VII РУ.

 

Илия Иванов Илиев; специалност: физика, съдебен експерт - съдебно- фотографски методи за техническо изследване на документи.

 

Йордан Димитров Анев; специалност: художествена и приложна фотография; достъп до класифицирана информация.

 

Красимир Веселинов Стаменов - IХ РУ.

 

Кремена Веселинова Илиева - V РУ.

 

Крум Николов Крумов.

 

Любомир Костадинов Галов; специалност: хидрогеология и инженерна геология; достъп до класифицирана информация.

 

Людмил Валентинов Геков - II РУ.

 

Д-р Людмил Руменов Георгиев; специалност: управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата, видеотехнически експертизи.

 

Мануела Огнянова Тошева; специалност: физическо възпитание, криминалистика, оценител на земеделски земи.

 

Марин Георгиев Маринов; специалност: технология на силикатите; достъп до класифицирана информация.

 

Марияна Яворова Енева - IV РУ.

 

Мирослав Тодоров Великов

 

Огнян Господинов Динев

 

Павел Георгиев Василев - II РУ

 

Панайот Илиев Ценков - VIII РУ.

 

Пиер Цветанов Василев 

Светла Владимирова Чакърова; специалност: криминалистика; достъп до класифицирана информация.

 

Силвана Евлогиева Цветанова; специалност: информационни и управляващи технологии.

 

Станимир Георгиев Стефанов - III РУ.

 

Д-р Стефан Георгиев Бенчев; специалност: право, криминалистическо изследване на документи.

 

Стефан Михайлов Иванов; специалност: криминалистични експертизи.

 

Стефчо Владимиров Джонов.

 

Янко Петков Узунов; специалност: биология.

 

1.2. Трасологични експертизи

 

 

Александър Александров Самохин; специалност: военен авиоинженер по РЕО на летателните апарати, радио- и телевизионна техника; достъп до класифицирана информация.

 

Бойко Георгиев Камарски - VI РУ.

 

Борислав Кирилов Гергов; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; достъп до класифицирана информация.

 

Венцислав Янков Йовчев; специалност: социална педагогика; достъп до класифицирана информация.

 

Владимир Маринов Вълчев - I РУ

 

Георги Илиев Добрински; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; достъп до класифицирана информация.

 

Георги Илиев Михайлов - IV РУ; специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологически и технически - документни експертизи.

 

Георги Тодоров Къндев - VII РУ.

 

Георги Черников Георгиев; специалност: двигатели с вътрешно горене; достъп до класифицирана информация.

 

Димитър Христов Христов - VIII РУ.

 

Желязко Петров Желязков, Правец; специалност: металургия на черните метали; достъп до класифицирана информация.

 

Иван Василев Драганов - I РУ; специалност: математика и информатика; достъп до класифицирана информация.

 

Иван Емилов Савов - III РУ.

 

Иван Ташков Лазаров; специалност: право; достъп до класифицирана информация.

 

Илия Богданов Младенов - VII РУ.

 

Йордан Димитров Анев; специалност: художествена и приложна фотография; достъп до класифицирана информация.

 

Красимир Веселинов Стаменов - IХ РУ.

 

Кремена Веселинова Илиева - V РУ.

 

Крум Николов Крумов

Любомир Костадинов Галов; специалност: хидрогеология и инженерна геология; достъп до класифицирана информация.

 

Людмил Валентинов Геков - II РУ.

 

Д-р Людмил Руменов Георгиев; специалност: управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата, видеотехнически експертизи.

 

Марин Георгиев Маринов; специалност: технология на силикатите; достъп до класифицирана информация.

 

Марияна Яворова Енева - IV РУ.

 

Огнян Господинов Динев.

 

Павел Георгиев Василев - II РУ.

 

Панайот Илиев Ценков - VIII РУ 

Пиер Цветанов Василев 

Станимир Георгиев Стефанов - III РУ.

 

Стефчо Владимиров Джонов

 

1.3. Съдебнобалистични експертизи

 

Александър Александров Самохин; специалност: военен авиоинженер по РЕО на летателните апарати, радио- и телевизионна техника; достъп до класифицирана информация.

 

Бойко Георгиев Камарски - VI РУ.

 

Борислав Кирилов Гергов. специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; достъп до класифицирана информация.

 

Венцислав Янков Йовчев; специалност: социална педагогика; достъп до класифицирана информация.

 

Владимир Маринов Вълчев - I РУ 

Георги Илиев Добрински, специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; достъп до класифицирана информация.

 

Георги Илиев Михайлов - IV РУ; специалност: полиграфия, дактилоскопни, трасологически и технически - документни експертизи.

 

Георги Тодоров Къндев - VII РУ.

 

Георги Черников Георгиев; специалност: двигатели с вътрешно горене; достъп до класифицирана информация.

 

Димитър Христов Христов - VIII РУ.

 

Желязко Петров Желязков; специалност: металургия на черните метали; достъп до класифицирана информация.

 

Иван Василев Драганов - I РУ; специалност: математика и информатика; достъп до класифицирана информация.

 

Иван Емилов Савов - III РУ.

 

Иван Ташков Лазаров; специалност: право; достъп до класифицирана информация.

 

Илия Богданов Младенов - VII РУ.

 

Йордан Димитров Анев; специалност: художествена и приложна фотография; достъп до класифицирана информация.

 

Красимир Веселинов Стаменов - IХ РУ.

 

Кремена Веселинова Илиева - V РУ.

 

Крум Николов Крумов.

 

Любомир Костадинов Галов; специалност: хидрогеология и инженерна геология; достъп до класифицирана информация.

 

Людмил Валентинов Геков - II РУ.

 

Марин Георгиев Маринов; специалност: технология на силикатите; достъп до класифицирана информация.

 

Марияна Яворова Енева - IV РУ.

 

Огнян Господинов Динев.

 

Павел Георгиев Василев - II РУ 

Панайот Илиев Ценков - VIII РУ 

Пиер Цветанов Василев 

Станимир Георгиев Стефанов - III РУ.

 

Стефчо Владимиров Джонов

 

 

1.4. Биометрични криминалистични експертизи

 

 

Веселин Йосифов Петков; дактилоскопия.

 

Георги Иванов Кючеков; дактилоскопия.

 

Георги Кирилов Станулов; дактилоскопия.

 

Емил Димитров Митев; специалност: противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, съдебни приложения в борбата с икономическите престъпления и фалшификациите, анализ на пътни документи; достъп до класифицирана информация.

 

Емил Кирилов Червеняков; дактилоскопия.

 

Емилия Станева Игнатова; дактилоскопия.

 

Желязко Петров Желязков, Правец; специалност: металургия на черните метали; достъп до класифицирана информация.

 

Йордан Димитров Анев; специалност: художествена и приложна фотография; достъп до класифицирана информация.

 

Йордан Доков Доков; дактилоскопия.

 

Латин Живков Иванов; дактилоскопия.

 

Николай Йорданов Ганчев; дактилоскопия.

 

Светослав Василев Георгиев; дактилоскопия.

 

Станимир Иванов Мирински,; дактилоскопия.

 

Чавдар Димитров Бантутов; дактилоскопия.

 

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

 

 

2.1. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

 

 

Иван Луканов Колев; специалност: биология, химия; непълен набор документи.

 

2.2. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

 

 

Д-р Дарина Атанасова Бучукова; специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.

 

Д-р Диана Цокова Богданова; специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.

 

Д-р Митко Георгиев Митев; специалност: клинична токсикология; достъп до класифицирана информация.

 

2.3. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

 

 

Д-р Анна Йорданова Попова; специалност: медицина, вътрешни болести.

 

Д-р Бистра Димитрова Стайкова; специалност: обща медицина, детски болести.

 

Д-р Дарина Атанасова Бучукова; специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.

Д-р Диана Цокова Богданова; специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.

 

Д-р Донка Димитрова Митева; специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.

 

Д-р Евгения Нинова Василева-Витанова; специалност: медицина, вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната.

 

Д-р Желязка Георгиева Кавгазова-Дончева; специалност: медицина, хигиена на труда, охрана на труда.

 

Доц. д-р Лиляна Цанева Дукова; специалност: медицина, хигиена на труда, охрана на труда.

 

Д-р Любен Петров Петков, оттеглено заявлението с молба вх. № 49700/2009 г. на СГС.

 

Д-р Мариана Георгиева Близнашка; специалност: медицина, вътрешни болести, кардиология.

 

Д-р Митко Георгиев Митев; специалност: клинична токсикология; достъп до класифицирана информация.

 

Д-р Николай Иванов Стойчев; специалност: вътрешни болести, кардиология.

 

Д-р Петър Младенов Илиев; специалност: нервни болести, неврохирургия.

 

Д-р Румен Борисов Милошев; специалност: ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести.

 

Светла Божкова Гацова; специалност: медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова диагностика, аурикулотерапия и природолечение, китайски традиционни методи - акупунктура и моксибустия, китайска гимнастика и масаж за деца и възрастни, физическо възпитание и кинезитерапия, здравен мениджмънт.

 

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"

 

 

3.1 Съдебнопсихиатрична експертиза

 

 

Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов; специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.

 

Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов; специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.

 

Доц. д-р Димитър Петров Кючуков; специалност: психиатрия.

 

Д-р Елена Михайлова Иванова; специалност: медицина, психиатрия, детска психиатрия.

 

Красимира Георгиева Марчева; специалност: медицина, психиатрия.

 

Д-р Лора Иванова Дряновска-Цонева; специалност: психиатрия.

 

Д-р Люба Савова Казакова; специалност: психиатрия.

 

Д-р Теменужка Кънчева Йорданова; специалност: психиатрия; достъп до класифицирана информация.

 

3.2. Съдебнопсихологична експертиза

 

 

Боянка Петрова Корнажева

 

Д-р Ваня Мичева Генковска; специалност: психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.

 

Галина Бориславова Иванова; специалност: психология, туризъм.

 

Димитрина Проданова Проданова-Русчева; специалност: психология.

 

Д-р Лиляна Цонкова Дукова; специалност: психология.

 

Наталия Бориславова Цолова; специалност: педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.

 

Роксана Величкова Руменчева; специалност: психология - клинична и консултативна психология; социална психология, ориентирана към решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.

 

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

 

 

 

Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов; специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.

 

Боянка Петрова Корнажева; специалност: психология.

 

Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов; специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.

 

Димитрина Проданова Проданова-Русчева; специалност: психология.

 

Доц. д-р Димитър Петров Кючуков; специалност: психиатрия.

 

Лиляна Цонкова Дукова; специалност: психология.

 

Д-р Лора Иванова Дряновска-Цонева, специалност: психиатрия.

 

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 

 

Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов; специалност: медицина, психиатрия, съдебна психиатрия.

 

Д-р Ваня Мичева Генковска; специалност: психология, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.

 

 

Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов; специалност: психиатрия, съдебна психиатрия.

 

Димитрина Проданова Проданова-Русчева; специалност: психология.

 

Доц. д-р Димитър Петров Кючуков; специалност: психиатрия.

 

Лиляна Цонкова Дукова; специалност: психология.

 

Д-р Лора Иванова Дряновска-Цонева; специалност: психиатрия.

 

Наталия Бориславова Цолова; специалност: педагогика, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.

 

Роксана Величкова Руменчева; специалност: психология - клинична и консултативна психология; социална психология, ориентирана към решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.

 

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

 

 

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

 

 

Александър Иванов Кюркчиев; специалност: статистика, начисляване на инфлацията, лихвените проценти.

 

 

Александър Симеонов Александров; специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.

 

Анастасия Тиколова Тодорова; специалност: икономика на промишлеността.

 

Андрей Христов Кюркчиев; специалност: икономика и управление на транспорта, право.

 

Анелия Тодорова Ангелова; специалност: счетоводство и контрол; достъп до класифицирана информация.

 

Анета Крумова Михайлова; специалност: финанси и кредит.

 

Ани Любомирова Георгиева-Спасова; специалност: счетоводна отчетност; международни счетоводни стандарти.

 

Анна Иванова Петрова-Драгнева; специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.

 

Анна Димитрова Даданска-Димитрова; специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

 

Антония Димитрова Факалийска; специалност: финанси и кредит, оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи.

 

Атанас Петров Аргиров; специалност: икономика на промишлеността; достъп до класифицирана информация.

 

Ахинора Димитрова Лазарова; специалност: застрахователно и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие, технология на машиностроенето.

 

Беки Давид Ашер; специалност: организация на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.

 

Божидар Георгиев Кънев; специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт, оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи.

 

Борислав Иванов Радайски; специалност: статистика; достъп до класифицирана информация.

 

Борислав Димитров Божинов; специалност: публична администрация - данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.

 

Валентин Емилов Ангелов; специалност: счетоводство и контрол; непълен набор документи.

 

Валери Ганчев Пелов; специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.

 

Васил Владимиров Георгиев; специалност: външна търговия.

 

Васил Иванов Вутов; специалност: публична администрация - управление на европейски проекти, застрахователно дело.

 

Васил Младенов Георгиев; специалност: икономика и организация на МТС; достъп до класифицирана информация.

 

Васко Крумов Ефремов; специалност: счетоводна отчетност.

 

Венелин Борисов Томов; специалност: счетоводна отчетност; достъп до класифицирана информация.

 

Венцислав Димитров Божков; специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление.

 

Венцислав Николов Атанасов; специалност: управление и икономика на АПП, оценител на МПС, земеделски земи.

 

Весела Стоянова Маркова; специалност: счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.

 

Георги Атанасов Атанасов; специалност: счетоводна отчетност, макроикономика - управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводни експертизи.

 

Георги Драгомиров Бакърджиев; специалност: финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни организации.

 

Георги Петров Захариев; специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.

 

Георги Петров Стоянов; специалност: икономика на промишлеността.

 

 

Георги Ценов Тарльовски; специалност: организация на производството и управление в промишлеността.

 

Григор Димитров Григоров; специалност: икономика на вътрешната търговия.

 

Даниела Илиева Василева; специалност: икономика и организация на труда.

 

Даниела Илиева Колева; специалност: икономика и организация на вътрешната търговия, маркетинг и иновация, кариерен консултант, педагог.

 

Даня Николова Иванова; специалност: счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.

 

Десислава Емилова Митова; специалност: счетоводство и контрол.

 

Десислава Сашова Николова; специалност: счетоводство и контрол, агромениджмънт.

 

Димитричка Стойчева Стефанова; специалност: счетоводна отчетност.

 

Добринка Добромирова Павлова; специалност: счетоводство и контрол.

 

Добромир Александров Соколов; специалност: икономика на труда; достъп до класифицирана информация.

 

Евгения Георгиева Павлова; специалност: икономика на промишлеността; достъп до класифицирана информация.

 

Елена Крумова Малинова; специалност: счетоводна отчетност.

 

Елена Петрова Павлова; специалност: счетоводство и контрол.

 

Елена Петрова Томова; специалност: счетоводство и контрол, международни икономически отношения.

 

Елисавета Владова Асенова; специалност: икономика и организация на труда, оценител на търговски предприятия.

 

Д-р Емил Емилов Митов; специалност: стопанско управление - стратегическо управление.

 

Емилия Александрова Ганева; специалност: счетоводство и контрол; без нотариална заверка на документите.

 

Емилия Стоянова Захариева; специалност: счетоводна отчетност.

 

Емилия Тодорова Милушева; специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

 

Жулиета Страшимирова Господинова; специалност: икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, оценител на цели държавни и общински предприятия.

 

Златка Танева Добрева; специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи; достъп до класифицирана информация.

Зорка Костадинова Георгиева; специалност: счетоводна отчетност.

 

Зорница Стефанова Димитрова; специалност: маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни експертизи.

 

Ивайло Петков Узунов; специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.

 

Иван Петров Йонов; специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор.

 

Илия Стефанов Алексиев,специалност: народностопанско планиране.

 

Иван Димитров Петров; специалност: икономика на труда и социално дело.

 

Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова; специалност: социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна уредба.

 

Искра Асенова Айвазова; специалност: икономика и организация на селското стопанство, основи на мениджмънта.

 

Йорданка Павлова Лазарова; специалност: икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

 

Камен Иванов Станков, специалност: икономика и управление на индустрията, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

 

Катерина Атанасова Михова; специалност: икономика на вътрешната търговия, горско стопанство; достъп до класифицирана информация.

 

Красимира Методиева Коцева; специалност: икономика на търговията и промишлеността - средно икономическо.

 

Кънчо Аркадиев Николов,; специалност: организация на производството и управление в промишлеността.

 

Лазарина Николова Койчева; специалност: икономика на вътрешната търговия; достъп до класифицирана информация.

 

Лидия Ангелова Занова; специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство, финансов мениджмънт на фирмата.

 

Лидия Георгиева Савкова; специалност: икономика, счетоводна отчетност.

 

Лорета Ангелова Николова-Бузякова; специалност: счетоводство и контрол, мениджмънт и маркетинг, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.

 

Малинка Атанасова Димитрова; специалност: икономика на промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия.

 

Маргарита Методиева Георгиева; специалност: счетоводна отчетност.

 

Маргарита Петрова Апостолова; специалност: финанси и кредит.

 

Мариана Георгиева Шебова; специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

 

Мариана Трендафилова Николова; специалност: икономика и организация на селското стопанство, научна организация и заплащане на труда.

 

Мариела Йончева Финкова; специалност: счетоводство и контрол, индустриален мениджмънт - маркетинг.

 

Марийка Стефанова Цолачева; специалност: интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.

 

Марийка Спасенова Лилова; специалност: счетоводна отчетност.

 

Мария Кирилова Костова; специалност: социално-икономическо планиране.

 

Мария Христова Димитрова; специалност: финанси и кредит, финанси и управление на фирмите, управление и счетоводство на малката фирма.

 

Милко Августинов Павлов; специалност: счетоводна отчетност.

 

Мимоза Вутова Влъчкова; специалност: счетоводство и контрол; достъп до класифицирана информация.

 

Мимоза Стоянова Миланова; специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

 

Нели Желева Терзиева; специалност: стокознание.

 

Недко Йорданов Тодоров; специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.

 

Огняна Христова Танева; специалност: счетоводна отчетност, обществени поръчки, Международни счетоводни стандарти, данъчно законодателство и данъчно облагане; достъп до класифицирана информация.

 

Петър Илиев Иванов; специалност: икономика на вътрешната търговия.

 

Полина Димитрова Кавръкова; специалност: счетоводство и контрол.

 

Радост Александрова Димитрова; специалност: счетоводство и контрол; достъп до класифицирана информация.

 

Рангел Кирилов Калистратов; специалност: счетоводство и контрол, съдебно- счетоводен експерт - вещо лице.

 

Розалина Василева Колева; специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск, валутни опции, международни разплащания, извършвани от ТБ.

 

Румяна Василева Цаканска; специалност: счетоводство и контрол, здравен мениджмънт.

 

Румяна Любенова Ценкова; специалност: икономика на труда.

 

Румяна Тодорова Дачева; специалност: икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството - средно образование.

 

Румяна Христова Димитрова; специалност: финанси и кредит.

 

Симеон Димитров Митков; специалност: счетоводство и контрол.

 

Слънчезар Стоев Стоев; специалност: счетоводна отчетност.

 

Снежана Тодорова Петрова; специалност: счетоводна отчетност.

 

Софрони Георгиев Атанасов; специалност: счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.

 

Станислав Веселинов Юрчиев; специалност: счетоводство и контрол, финанси, право.

 

Стойчо Стоянов Николов; специалност: икономика на вътрешната търговия; достъп до класифицирана информация.

 

Стоянка Георгиева Кленова; специалност: счетоводна отчетност.

 

Стоянка Иванова Нетовска; специалност: счетоводство и контрол, икономика на търговията.

 

Стоянка Филипова Йорданова; специалност: икономика на промишлеността.

 

Татяна Христова Димитрова; специалност: икономика на промишлеността, финансово счетоводство, финансов контрол и одиторски стандарти, търговско право.

 

Теменужка Христова Караджова; специалност: финанси и кредит.

Тинка Тодорова Маркова; специалност: икономика на вътрешната търговия.

 

 

К.м.н. Ташо Василев Ташев; специалност: статистика, медицинска статистика, медицинска информатика и здравен мениджмънт.

 

Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова; специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски предприятия.

 

Христина Иванова Стамова; специалност: счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.

 

Христина Петкова Староманова; специалност: счетоводство и контрол.

 

Христо Илиев Чамов; специалност: счетоводна отчетност.

 

Христо Петров Христов; специалност: счетоводна отчетност; достъп до класифицирана информация.

 

Цветан Николов Лалев; специалност: икономика и управление на търговията.

 

Цветанка Иванова Цанкова-Томова; специалност: финанси, технология на каучука и пластмасите, педагог.

 

Цонка Николова Гергова; специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции, банков финансов анализ, вътрешен контрол.

 

Юлия Георгиева Янкова; специалност: счетоводство и контрол.

 

 

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

 

 

Александър Симеонов Александров; специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.

 

Анастасия Тиколова Тодорова; специалност: икономика на промишлеността.

 

Анета Крумова Михайлова; специалност: финанси и кредит.

 

Ани Любомирова Георгиева-Спасова; специалност: счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.

 

Анна Иванова Петрова-Драгнева; специалност: счетоводство и контрол, финанси, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, разработване на проекти по програми на ЕС.

 

Анна Димитрова Даданска-Димитрова; специалност: финанси, данъчна и митническа администрация, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, цели предприятия, дялове и акции от капитала им.

 

Антония Димитрова Факалийска; специалност: финанси и кредит, оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи.

 

Атанас Петров Аргиров; специалност: икономика на промишлеността; достъп до класифицирана информация.

 

Беки Давид Ашер; специалност: организация на производството и управление в промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.

 

Божидар Георгиев Кънев; специалност: счетоводна отчетност, бизнес мениджмънт, оценител на цели държавни и общински предприятия, земеделски земи.

 

Борислав Иванов Радайски; специалност: статистика; достъп до класифицирана информация.

 

Борислав Димитров Божинов; специалност: публична администрация - данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.

 

Валентин Емилов Ангелов; специалност: счетоводство и контрол; непълни документи.

 

Валери Ганчев Пелов; специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.

 

Ваня Димитрова Петрова; специалност: икономика и управление на търговията, международни икономически отношения, право, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, на цели държавни и общински предприятия; достъп до класифицирана информация.

 

Васил Владимиров Георгиев; специалност: външна търговия.

 

Васил Иванов Вутов; специалност: публична администрация - управление на европейски проекти, застрахователно дело.

 

Васко Крумов Ефремов; специалност: счетоводна отчетност.

 

 

Венелин Борисов Томов; специалност: счетоводна отчетност; достъп до класифицирана информация.

 

Венцислав Димитров Божков; специалност: счетоводство и контрол, стопанско управление.

 

Виктория Чавдарова Цекова; специалност: стопанско управление; непълен набор документи.

 

Владимир Иванов Владинов; специалност: фин. кред. застр.дело, оценител на недвижими имоти.

 

Галина Бориславова Иванова; специалност: психология, туризъм.

 

Георги Николов Календеров; специалност: маркетинг и мениджмънт.

 

Георги Петров Захариев; специалност: икономика и управление на транспорта, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.

 

Георги Ценов Тарльовски; специалност: организация на производството и управление в промишлеността.

 

Григор Димитров Григоров; специалност: икономика на вътрешната търговия.

 

Георги Драгомиров Бакърджиев; специалност: финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни организации.

 

 

Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова; специалност: управление на териториални системи, право, международно икономическо сътрудничество, оценител на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти.

 

Десислава Емилова Митова; специалност: счетоводство и контрол.

 

Димитричка Стойчева Стефанова; специалност: счетоводна отчетност.

 

Димитър Тонов Нейков; специалност: стопанска логистика, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

 

Добринка Добромирова Павлова; специалност: счетоводство и контрол.

 

Добромир Александров Соколов; специалност: икономика на труда; достъп до класифицирана информация.

 

Елена Петрова Павлова; специалност: счетоводство и контрол.

 

Елисавета Владова Асенова; специалност: икономика и организация на труда, оценител на търговски предприятия.

 

Д-р Емил Емилов Митов; специалност: стопанско управление - стратегическо управление.

 

Емилия Александрова Ганева; специалност: счетоводство и контрол; без нотариална заверка на документите.

 

Емилия Стоянова Захариева; специалност: счетоводна отчетност.

 

Емилия Тодорова Милушева; специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

 

Жулиета Страшимирова Господинова; специалност: икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, оценител на цели държавни и общински предприятия.

 

Златка Танева Добрева; специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи; достъп до класифицирана информация.

 

Зорка Костадинова Георгиева; специалност: счетоводна отчетност.

 

Зорница Стефанова Димитрова; специалност: маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни експертизи.

 

Ива Спасова Вълкова; специалност: икономика и управление на селското стопанство, оценител на цели държавни и общински дружества, недвижими имоти.

 

Ивайло Василев Стоянов; специалност: финанси, стопанско управление и администрация.

 

Ивайло Петков Узунов; специалност: счетоводство и контрол, данъчен и митнически контрол.

 

Иван Георгиев Арнаутски, Казичене; специалност: машинна обработка.

 

Иван Димитров Петров; специалност: икономика на труда и социално дело.

 

Иван Петров Йонов; специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор.

Илия Стефанов Алексиев; специалност: народностопанско планиране.

 

Илонна Тодорова Богданова-Георгиева; специалност: икономика и организация на труда, пенсии.

 

Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова; специалност: социално-икономическо планиране, обществени поръчки, счетоводна и данъчна уредба.

 

Искра Асенова Айвазова; специалност: икономика и организация на селското стопанство, основи на мениджмънта.

 

Йорданка Павлова Лазарова; специалност: икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

 

Катерина Атанасова Михова; специалност: икономика на вътрешната търговия, горско стопанство; достъп до класифицирана информация.

 

Кирил Василев Будинов; специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.

 

Красимир Стефанов Сърбински; специалност: счетоводна отчетност.

 

Красимира Георгиева Костова; специалност: счетоводство и контрол, одитор на системи за управление на качеството.

 

Красимира Методиева Коцева; специалност: икономика на търговията и промишлеността - средно икономическо.

 

Кристена Илиева Божилова; специалност: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.

 

Кънчо Аркадиев Николов; специалност: организация на производството и управление в промишлеността.

 

Лидия Георгиева Савкова; специалност: икономика, счетоводна отчетност.

 

Малинка Атанасова Димитрова; специалност: икономика на промишлеността, оценител на цели държавни и общински предприятия.

 

Маргарита Методиева Георгиева; специалност: счетоводна отчетност.

 

Мариана Георгиева Шебова; специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

 

Марийка Стефанова Цолачева; специалност: интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.

 

Доц. д-р Мария Ананиева Маркова; специалност: икономика и управление на промишлеността, интелектуална собственост, право.

 

Мария Жорова Лалева-Гуевска; специалност: икономика и управление на селското стопанство, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия.

 

 

Мария Кирилова Костова; специалност: социално-икономическо планиране.

 

Мимоза Вутова Влъчкова; специалност: счетоводство и контрол; достъп до класифицирана информация.

 

Недко Йорданов Тодоров; специалност: управление на стопанските дейности в промишлеността, финанси и счетоводство.

 

Петър Илиев Иванов; специалност: икономика на вътрешната търговия.

 

Радост Александрова Димитрова; специалност: счетоводство и контрол; достъп до класифицирана информация.

 

Рангел Кирилов Калистратов; специалност: счетоводство и контрол, съдебно- счетоводен експерт - вещо лице.

 

Розалина Василева Колева; специалност: икономика и управление на търговията, счетоводство, финанси и контрол, МСС, финансов риск, валутни опции, международни разплащания, извършвани от ТБ.

 

Румен Димитров Цачев; специалност: икономика и организация на труда, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия; достъп до класифицирана информация.

 

Доц. Румяна Любомирова Бресничка; специалност: организация на производството и управление в промишлеността, оценител на търговски марки и промишлени образци.

 

Румяна Христова Димитрова; специалност: финанси и кредит.

 

Симеон Димитров Митков; специалност: счетоводство и контрол.

 

Слънчезар Стоев Стоев; специалност: счетоводна отчетност.

 

Снежана Тодорова Петрова; специалност: счетоводна отчетност.

 

Софрони Георгиев Атанасов; специалност: счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.

 

Станислав Веселинов Юрчиев; специалност: счетоводство и контрол, финанси, право.

 

Стойчо Стоянов Николов; специалност: икономика на вътрешната търговия; достъп до класифицирана информация.

 

Стоянка Иванова Нетовска; специалност: счетоводство и контрол, икономика на търговията.

 

Стоянка Филипова Йорданова; специалност: икономика на промишлеността.

 

Татяна Христова Димитрова; специалност: икономика на промишлеността, финансово счетоводство, финансов контрол и одиторски стандарти, търговско право.

 

Теменужка Христова Караджова; специалност: финанси и кредит.

 

Тинка Тодорова Маркова; специалност: икономика на вътрешната търговия.

 

Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова; специалност: икономическо планиране, икономическа журналистика, оценител на търговски предприятия.

 

Христина Иванова Стамова; специалност: счетоводна отчетност, оценител на цели държавни и общински предприятия, на финансови институции.

 

Христина Петкова Староманова; специалност: счетоводство и контрол.

 

Христо Илиев Чамов; специалност: счетоводна отчетност.

 

Цветан Николов Лалев; специалност: икономика и управление на търговията.

 

Цонка Николова Гергова; специалност: финанси и кредит, оценител на финансови институции, банков финансов анализ, вътрешен контрол.

 

4.3. Съдебно-стокова експертиза

 

 

Ани Любомирова Георгиева-Спасова; специалност: счетоводна отчетност, Международни счетоводни стандарти.

 

Антония Димитрова Факалийска; специалност: финанси и кредит, оценител на цели държани и общински предприятия, земеделски земи.

 

Валери Ганчев Пелов; специалност: икономика на търговията, валутен и митнически контрол, финанси и счетоводство.

 

Васил Иванов Вутов; специалност: публична администрация - управление на европейски проекти, застрахователно дело.

 

Васко Крумов Ефремов; специалност: счетоводна отчетност.

 

Венелин Борисов Томов; специалност: счетоводна отчетност; достъп до класифицирана информация.

 

Георги Драгомиров Бакърджиев; специалност: финанси и кредит, одит и контрол на бюджетни организации.

 

Григор Димитров Григоров; специалност: икономика на вътрешната търговия.

 

Димитър Маринов Карадимитров; специалност: икономика на съобщенията.

 

Димитричка Стойчева Стефанова; специалност: счетоводна отчетност.

 

Елена Петрова Павлова; специалност: счетоводство и контрол.

 

Елисавета Владова Асенова; специалност: икономика и организация на труда, оценител на търговски предприятия.

 

Емилия Тодорова Милушева; специалност: икономика и организация на вътрешната търговия.

 

Жулиета Страшимирова Господинова; специалност: икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, оценител на цели държавни и общински предприятия.

 

Златка Танева Добрева; специалност: икономика на вътрешната търговия, оценител на земеделски земи; достъп до класифицирана информация.

 

Иван Димитров Петров; специалност: икономика на труда и социално дело.

 

Иван Петров Йонов; специалност: счетоводна отчетност, вътрешен одитор в публичния сектор.

 

Илия Стефанов Алексиев; специалност: народностопанско планиране.

 

Йорданка Павлова Лазарова; специалност: икономика на труда, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

 

Кирил Василев Будинов; специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.

 

Кристена Илиева Божилова; специалност: финанси и кредит, оценител на недвижими имоти.

 

Лазарина Николова Койчева; специалност: икономика на вътрешната търговия; достъп до класифицирана информация.

 

Нели Желева Терзиева; специалност: стокознание.

 

Петър Илиев Иванов; специалност: икономика на вътрешната търговия.

Слънчезар Стоев Стоев; специалност: счетоводна отчетност.

 

Снежана Тодорова Петрова; специалност: счетоводна отчетност.

 

Софрони Георгиев Атанасов; специалност: счетоводна отчетност, оценител на финансови институции.

 

Станислав Веселинов Юрчиев; специалност: счетоводство и контрол, финанси, право.

 

Стойчо Стоянов Николов; специалност: икономика на вътрешната търговия; достъп до класифицирана информация.

 

Тинка Тодорова Маркова; специалност: икономика на вътрешната търговия.

 

Цветан Николов Лалев; специалност: икономика и управление на търговията.

 

Цонка Николова Гергова; специалност: финанси и кредит, банков финансов анализ, вътрешен контрол, оценител на финансови институции.

 

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

 

 

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

 

 

Аделина Иванова Михайлова; специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

 

Александрета Николаева Върбанчовска,; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти

 

Александър Велков Гоцев; специалност: топлотехника.

 

Алекси Атанасов Чиликов; специалност: механ. уредостроене, оценител на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката и тежката промишленост.

 

Анастас Русков Русков; специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.

 

Анастасия Райкова Белопитова; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Анатоли Евгениев Михайлов; специалност: ел. централи и мрежи.

 

Ангелина Димитрова Маринова; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти

 

Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева; специалност: промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти, цели предприятия.

 

Анета Добрева Зеринова; специалност: промишлена топлотехника технология на заведения за обществено хранене, комунално-битово обслужване и сгради за търговия.

 

Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева; специалност: технология на металите и металообработваща техника; оценител на машини и съоръжения, активи.

 

Антони Вълков Запрянов; специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника; достъп до класифицирана информация.

 

Атанас Георгиев Черпоков; специалност: водоснабдяване и канализация.

 

Атанас Илиев Желязков; специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.

 

Антоанета Василева Христова; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.

 

Апостол Йорданов Ангелов; специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, металообработващата промишленост и транспорта.

 

Атанас Димитров Атанасов; специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.

 

Ахинора Димитрова Лазарова; специалност: технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.

 

Беатриче Еленкова Христова; специалност: геодезия, фотограм. и картография.

 

Богомил Георгиев Лазаров; специалност: технология на машиностроенето, бизнес-мениджмънт.

 

Борис Любомиров Станчев; специалност: архитектура.

 

Борис Борисов Стамболиев; специалност: архитектура.

 

Борис Константинов Борисов; специалност: геодезия, фотограм. и картография.

 

Борислав Младенов Савов; специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти.

 

Валентин Лозанов Лозев; специалност: машинен инженер.

 

Валентин Рачев Симеонов; специалност: пътно строителство.

 

Ваня Димитрова Велянова; специалност: технология на металите, патентно дело; оценител в областта на изобретенията и полезните модели, търговски марки и промишлени образци.

 

Ваньо Янков Николов; специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения; оценител на недвижими имоти.

 

Васил Николаев Николов; специалност: ел.снабдяване на промишлени предприятия; оценител на машини и съоръжения, държавни и общински предприятия.

 

Васил Николов Василев; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на земеделски земи и недвижими имоти.

 

Васил Стефанов Михайлов; специалност: промишлено и гражданско строителство.

 

Велислава Лозанова Борисова-Тодорова; специалност: геодезия, фотограм. и картография; оценител на недвижими имоти.

 

Доц.д-р. Венета Иванова Коцева; специалност: геодезия, фотограм. и картография; оценител на недвижими имоти.

 

Венцеслав Михайлов Бобев; специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване на металите, новости в прокатното производство.

 

Венцислав Кирилов Другански; специалност: двигатели с вътрешно горене.

 

Вера Маринова Ахмакова; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Виолета Михайлова Гемкова; специалност: промишлена тополотехника, МИО и ВИД.

 

Виолета Тодорова Тенева; специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето; международни финанси, финансов и кредитен анализ, маркетинг и мениджмънт.

 

Владимир Костов Господинов; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Габриела Любомирова Семова-Колева; специалност: архитектура, консервация на исторически градове и сгради, икономика, организация и счетоводство.

 

Галина Петкова Главчева; специалност: архитектура; оценител на недвижими имоти.

 

Георги Костадинов Йончев; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.

 

Дарина Любомирова Гализова; специалност: архитектура.

 

Деян Великов Попов; специалност: геодезия, фотограм. и картография, достъп до класиф.информация.

 

Димитринка Христова Симеонова; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Димитър Георгиев Симеонов; специалност: промишлена топлотехника.

 

Димитър Николов Бузяков; специалност: промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строителството; оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, достъп до класифиц. информация.

Димчо Славев Пиралков; специалност: двигатели с вътрешно горене.

 

Добрина Стефанова Ченева; специалност: геодезия, фотограм. и картография; оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

 

Донета Божкова Божкова; специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено счетоводство, оценител на недвижими имоти, ОВОС, стандартизация.

 

Евгений Николаев Гацов; специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.

 

Ели Кирилова Симова; специалност: водоснабдяване и канализация.

 

Елисавета Георгиева Лазарова; специалност: подемно- трансп.строителни машини и системи, счетоводство.

 

Елияна Димитрова Христова; специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини.

 

Емил Любомиров Събев; специалност: строителство на сгради и съоръжения, оценител на недвижими имоти.

 

Емилия Цветанова Михайлова; специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.

 

Жанета Томова Стоянчева; специалност: хидромелиоративно строителство.

 

Зорка Николова Василева; специалност: ел.снабдяване и ел.обзавеждане, патентно дело, достъп до класифиц.информация.

 

Ивайло Николов Димитров; специалност: земеустройство; оценител на недвижими имоти.

 

Иван Андонов Шестаков специалност: горско стопанство.

 

Иван Иванов Гешев; специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.

 

Иван Младенов Илиев; специалност: технология на минното производство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, автотехническа експертиза.

 

Иванка Евлогиева Илиева; специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски предприятия.

 

Ирина Красимирова Семерджиева; специалност: автоматизация на производството, организация и планиране на инвестиционния процес, мениджър- предприемач, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката; пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.

 

Йордан Ангелов Жотев; специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство - среден техник, патентно и изобретателско дело.

 

Йордан Вихъров Найденов; специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.

 

Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев; специалност: подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.

 

Йордан Иванов Пашунов; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.

 

Йорданка Симеонова Попова; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти, фирмен мениджмънт, програмно осигуряване.

 

Катерина Атанасова Михова; специалност: икономика на вътрешната търговия, горско стопанство, достъп до класифиц. информация.

 

Катя Стоянова Дринова; специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски предприятия.

 

Крумяна Любенова Бумбарова; специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти

 

Лидия Ангелова Занова; специалност: икономика на транспорта, финанси и счетоводство, финансов мениджмънт на фирмата.

 

Лило Петков Кунчев; специалност: двигатели с вътрешно горене; оценител на машини и съоръжения.

 

Любомир Василев Цветков; специалност: промишлена топлотехника, патентно дело.

 

Людмил Бориславов Йончев; специалност: промишлено и гражданско строителство.

 

Людмил Владимиров Витков; специалност: текстилна техника.

 

Маргарита Райчева Гергова; специалност: технология на машиностроенето.

 

Маргаритка Кирилова Григорова-Николова; специалност: ел.машини и апарати, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.

 

Мариела Димитрова Велинова; специалност: промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.

 

Марин Владимиров Йорданов; специалност: комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана информация.

 

Мариус Клемансов Грозданов; специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, оценител на недвижими имоти.

 

Мария Недялкова Коцева; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.

 

Мая Атанасова Динева; специалност: хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.

 

Мила Николова Галева; специалност: геодезия, фотограм. и картография, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.

 

Милен Георгиев Дянков; специалност: съобщителна и осигурителна техника и с-ми.

 

Миломир Пенчев Богданов; специалност: архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху околната среда, топлотехническа ефективност на сградите.

 

Мина Хиткова Радева; специалност: геодезия, фотограм. и картография.

 

Надежда Христова Ярловска; специалност: геодезия - приложна геодезия.

 

Надка Йорданова Дянкова; специалност: далекосъобщителна техника.

 

 

Надя Христова Тодорова; специалност: строителство и архитектура - среден техник, оценител на недвижими имоти.

 

Нели Кирилова Осиковска; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.

 

Николинка Танева Радулова; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, компютърни системи и технологии; оценител на недвижими имоти.

Нели Господинова Иванова специалност: транспортно строителство - жп строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Никола Иванов Николов; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Николай Иванов Иванов; специалност: транспортно строителство.

 

Николай Йорданов Илиев; специалност: радиотехника и електромедицинска техника, оценител на машини и съоръжения.

 

Николай Танчев Гергов; специалност: технология на машиностроенето - студена обработка - машинен техник, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 

Олга Радкова Петрова; специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия.

 

Огнемир Кирилов Сапунджиев; специалност: технология и механизация на строителството.

 

Пейя Георгиева Будакова; специалност: технология на растителни хранителни и вкусови продукти.

 

Петрана Велинова Стойчева-Янева; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти.

 

Петър Каменов Милчев; специалност: строителство на сгради и съоръжения - технология, координатор по безопасност и здраве.

 

Пламен Генов Генов; специалност: архитектура; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.

 

Рали Динев Коев; специалност: ел.измерватели на техн., финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, достъп до класифицирана информация.

 

Рика Хараламбос Пападополулу; специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съобщения, оценител на недвижими имоти.

 

Румяна Радкова Шипкова; специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.

 

Румяна Тошева Несторова; специалност: селскостопанска техника, оценител на машини и съоръжения.

 

Д-р Саша Евтимова Георгиева; специалност: горско стопанство.

 

Светозар Петров Георгиев; специалност: далекосъобщителна техника.

 

Севдалина Иванова Дрехемова; специалност: икономика на интелектуалната собственост, съдебно-маркова експертиза, без документ за трудов стаж.

 

Славка Димитрова Чопова; специалност: геодезия, фотограм. и картография.

 

 Костадинова Кирилова; специалност: геодезия, водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти.

 

Стамен Станимиров Димитров; специалност: автомобили, трактори и кари.

 

Станимир Тодоров Янчев; специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.

 

Станоя Йорданов Дончевски; специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.

 

Стефан Иванов Ямалиев; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.

 

Стефан Крумов Жечков; специалност: топлотехника.

 

Стефчо Димитров Христов; специалност: промишлена топлотехника.

 

Стойне Йорданов Доканин; специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.

 

Стоянка Петрова Кунчева; специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Стоянка Рали Христова-Захаринова; специалност: технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.

 

Таня Благоева Маджарова; специалност: геодезия - приложна геодезия.

 

Таня Илиева Алексиева; специалност: геодезия, фотограм. и картография.

 

Теменужка Василева Минчева; специалност: архитектура.

 

Доц. д-р. Тодор Гергов Пеняшки; специалност: технология на машиностроенето, оценител на машини, съоръжения и оборотни активи.

 

Тодор Христов Димитров; специалност: експлоатация на жп транспорт, достъп до класифицирана информация.

 

Христина Методиева Керелска; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти.

 

Христо Димитров Брестлиев; специалност: топлинна и хладилна техника - среден техник, топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, технология на обществени сгради, на предприятия за леката промишленост, на обекти и съоръжения за природен газ, механична технология на дървесината, маркетинг и иновация, оценител на цели държавни и общински предприятия, активи.

 

Христо Тодоров Цаков; специалност: минна електромеханика, трансфер и внедряване на технологии и изделия, оценител на цели държавни и общински предприятия, активи, технически контрол на сгради, безопасност и здраве в строителството.

 

 

Цветанка Павлова Терзиева; специалност: маркшайдерство - средно техническо, оценител на недвижими имоти.

 

Юлиян Янков Пальов; специалност: геодезия, предприемачество и право в международния бизнес, оценител на недвижими имоти.

 

 

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

 

 

Антони Вълков Запрянов,; специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.

 

Атанас Димитров Атанасов; специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.

 

Атанас Илиев Желязков, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения.

 

Богомил Георгиев Лазаров; специалност: технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.

 

Бойко Стоянов Шопов; специалност: транспортна техника и технологии, двигатели с вътрешно горене, автомобилен експерт.

 

Валентин Лозанов Лозев; специалност: машинен инженер.

 

Ваню Стефанов Стефанов; специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, икономика, организация и управление на вътрешноградския и крайградски транспорт.

 

Венцислав Кирилов Другански; специалност: двигатели с вътрешно горене.

 

Димитър Кирчев Иванов; специалност: транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи на ПТП, основи на риска и автомобилно застраховане.

 

Димчо Славев Пиралков; специалност: двигатели с вътрешно горене.

 

Емил Борисов Павлов; специалност: двигатели с вътрешно горене.

 

Иван Младенов Илиев; специалност: технология на минното производство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, автотехническа експертиза.

 

Йордан Ангелов Жотев; специалност: двигатели с вътрешно горене, земемерство - среден техник, патентно и изобретателско дело.

 

Ст.н.с. Йордан Иванов Георгиев; специалност: подемно-транспортни машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на строителството, машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.

 

Клара Николаева Илиева; специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари, автоексперт - оценител, криминалистически аспекти при разкриване на ПТП.

 

Лило Петков Кунчев; специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.

 

Лучия Александрова Абаджиева; специалност: двигатели с вътрешно горене.

 

Николай Петров Карагьозов; специалност: двигатели с вътрешно горене.

 

Радослав Кирилов Стоянов; специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта.

 

Стамен Станимиров Димитров; специалност: автомобили, трактори и кари.

 

Стефан Василев Ангелов; специалност: двигатели с вътрешно горене.

 

Ст.н.с. Хараламби Йонков Петров; специалност: технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества, земеделски земи и подобренията върху тях.

 

Христо Иванов Иванов; специалност: социално и застрахователно дело.

 

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

 

 

Аделина Иванова Михайлова; специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

 

Александър Велков Гоцев; специалност: топлотехника.

 

Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.

 

Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева; специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини и съоръжения, активи.

 

Антони Вълков Запрянов; специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.

 

Атанас Георгиев Черпоков; специалност: водоснабдяване и канализация.

 

Атанас Илиев Желязков; специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения

 

Ахинора Димитрова Лазарова; специалност: технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.

 

Богомил Георгиев Лазаров; специалност: технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.

 

Васил Николов Василев; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.

 

Васил Стефанов Михайлов; специалност: промишлено и гражданско строителство.

 

Валентин Лозанов Лозев; специалност: машинен инженер.

 

Валентин Рачев Симеонов; специалност: пътно строителство.

 

Венцеслав Михайлов Бобев; специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване на металите, новости в прокатното производство.

 

Виолета Михайлова Гемкова; специалност: промишлена топлотехника, МИО и ВИД.

 

Виолета Тодорова Тенева; специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, международни финанси. финансов и кредитен анализ, маркетинг и мениджмънт.

 

Георги Костадинов Йончев; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.

 

Евтим Фердинадов Наков; специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.

 

Елияна Димитрова Христова; специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини.

 

Иван Иванов Гешев; специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.

 

Ирина Красимирова Семерджиева; специалност: автоматизация на производството, организация и планиране на инвестиционния процес, мениджър- предприемач, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката; пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.

 

Йорданка Симеонова Попова; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти, фирмен мениджмънт, програмно осигуряване.

 

Кирил Василев Будинов, специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.

 

Лило Петков Кунчев,; специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.

 

Лучия Александрова Абаджиева,; специалност: двигатели с вътрешно горене.

 

Николай Петров Карагьозов,; специалност: двигатели с вътрешно горене.

 

Радослав Кирилов Стоянов, специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта.

 

Стамен Станимиров Димитров; специалност: автомобили, трактори и кари.

 

Стефан Василев Ангелов, специалност: двигатели с вътрешно горене.

 

Ст.н.с. Хараламби Йонков Петров, специалност: технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински дружества, земеделски земи и подобренията върху тях.

 

Христо Иванов Иванов, , ,; специалност: социално и застрахователно дело.

 

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

 

 

Аделина Иванова Михайлова, ,; специалност: технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

 

Александър Велков Гоцев,; специалност: топлотехника.

 

Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева,. специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, цели предприятия.

 

Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева,; специалност: технология на металите и металообработваща техника, оценител на машини и съоръжения, активи.

 

Антони Вълков Запрянов, специалност: машинен инженер, военен инженер по експлоатация на автотранспортната техника, достъп до класифицирана информация.

 

Атанас Георгиев Черпоков,; специалност: водоснабдяване и канализация.

 

Атанас Илиев Желязков,.; специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения

 

Ахинора Димитрова Лазарова,; специалност: технология на машиностроенето, застрахователно и социално дело, ефективно управление на промишленото предприятие.

 

Богомил Георгиев Лазаров, специалност: технология на машиностроенето, бизнес мениджмънт.

 

Васил Николов Василев, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.

 

Васил Стефанов Михайлов, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство.

 

Валентин Лозанов Лозев, специалност: машинен инженер.

 

Валентин Рачев Симеонов, специалност: пътно строителство.

 

Венцеслав Михайлов Бобев,.; специалност: металургия на черните метали и леярство, валцуване на металите, новости в прокатното производство.

 

Виолета Михайлова Гемкова,; специалност: промишлена топлотехника, МИО и ВИД.

 

Виолета Тодорова Тенева, ,; специалност: промишлена топлотехника, банков мениджмънт, корпоративни финанси, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, международни финанси. финансов и кредитен анализ, маркетинг и мениджмънт.

 

Георги Костадинов Йончев,; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.

 

Евтим Фердинадов Наков, специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, на машини и съоръжения в сферата на строителството.

 

Елияна Димитрова Христова, ,; специалност: технология на машиностроенето и металорежещите машини, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини.

 

Иван Иванов Гешев; специалност: слаботокова ел. промишленост и експлоатация.

 

Ирина Красимирова Семерджиева, специалност: автоматизация на производството, организация и планиране на инвестиционния процес, мениджър- предприемач, оценител на цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения в сферата на промишлеността, строителството и енергетиката; пълномощник за система за управление на качеството, одитор на система за производствен контрол на строителни продукти.

 

Йорданка Симеонова Попова,; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти, фирмен мениджмънт, програмно осигуряване.

 

Кирил Василев Будинов, , специалност: маркетинг, технология на живот. хран. продукти, консерв. и общ. хранене.

 

Лило Петков Кунчев,., специалност: двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.

 

Людмил Владимиров Витков,. специалност: текстилна техника.

 

Маргарита Райчева Гергова, ,; специалност: технология на машиностроенето.

 

Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,; специалност: ел.машини и апарати; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.

 

Мариела Димитрова Велинова,.; специалност: промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.

 

Марин Владимиров Йорданов,; специалност: комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана информация.

 

Милен Георгиев Дянков; специалност: съобщителна и осигурителна техника и с-ми.

 

Надка Йорданова Дянкова специалност: далекосъобщителна техника.

 

Невена Михайлова Стефанова; специалност: технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, фирмено счетоводство.

 

Огнемир Кирилов Сапунджиев,. специалност: технология и механизация на строителството.

 

Пейя Георгиева Будакова,; специалност: технология на растителни хранителни и вкусови продукти.

 

Д-р Саша Евтимова Георгиева; специалност: горско стопанство.

 

Стефан Крумов Жечков; специалност: топлотехника.

 

Стоянка Рали Христова-Захаринова, , специалност: технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.

 

Доц. д-р. Тодор Гергов Пеняшки, ,; специалност: технология на машиностроенето, оценител на машини, съоръжения и оборотни активи.

 

Христо Димитров Брестлиев ,; специалност: топлинна и хладилна техника - среден техник топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, технология на обществени сгради, на предприятия за леката промишленост, на обекти и съоръжения за природен газ, механична технология на дървесината, маркетинг и иновация, оценител на цели държавни и общински предприятия, активи.

 

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

 

 

Александър Недялков Кирков, ,.; специалност: информационна сигурност, авторски права на софтуерни приложения и в интернет, установяване и сигурност на системи с банкови карти, достъп до класифицирана информация.

 

Атанас Богданов Балджийски,.; специалност: автоматика и системотехника - електрозадвижване и автоматизация на машини.

 

Атанас Димитров Атанасов, ,; специалност: изчислителна техника, автотехническа експертиза, оценител на машини и съоръжения в сферата на електронната промишленост, химическата промишленост и автотранспорта.

 

Весел Ангелов Пендичев, ,; специалност: електронна техника ППМЕ; патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи - движимо имущество; достъп до класифицирана информация.

 

Даниела Димитрова Събева, ,; специалност: компютърни системи - информационни технологии.

 

Иванка Евлогиева Илиева, ; специалност: радиотехника, оценител на машини и съоръжения в сферата на радиотехниката, електротехническата, електронната и хранително-вкусовата промишленост и сигнално-охранителната техника, права на интелектуална собственост, недвижими имоти, търговски предприятия.

 

Марин Владимиров Йорданов, ,; специалност: комуникационна техника и технологии, автотехническа експертиза, достъп до класифицирана информация.

 

Милен Георгиев Дянков, ,; специалност: съобщителна и осигурителна техника и с-ми.

 

Николинка Танева Радулова, , специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, компютърни системи и технологии; оценител на недвижими имоти.

 

Петър Недялков Кирков, , специалност: комуникационна техника и технологии - аудиокомуникационна техника.

 

Преслав Димитров Пугев, ,; специалност: автоматика и системотехника - електрозадвижване и автоматизация на машини.

 

Светозар Петров Георгиев, ,; специалност: далекосъобщителна техника.

 

Таня Енева Коцева ,.; специалност: електронна техника, софтуерен одит на физически и юридически лица.

 

Христо Любомиров Йорданов, , , специалност: автоматизация на промишлеността.

 

Христо Христов Йорданов, ,; специалност: комуникационна техника и технологии.

 

Цветомир Атанасов Атанасов, ,.; специалност: микроелектроника и полупроводникови устройства.

 

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

 

 

Александър Драганов Шулев, , ,; специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

 

Анастас Русков Русков, , ,; специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.

 

Анастасия Райкова Белопитова, специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Анелия Живкова Аврамова, специалност: промишлено и гражданско строителство - технология и организация, оценител на недвижими имоти.

 

Анета Георгиева Каменова-Вапорджиева, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител, на недвижими имоти, цели предприятия.

 

Анета Добрева Зеринова, специалност: промишлена топлотехника, технология на заведения за обществено хранене, комунално- битово обслужване и сгради за търговия.

 

Ангелина Димитрова Маринова, , , специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.

 

Антонио Вилиянов Шопов, ,. специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции съгласно Еврокод 1992-ЕС2, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, машини и съоръжения, финансови институции, без док-во за трудов стаж.

 

Атанас Георгиев Черпоков, , ,; специалност: водоснабдяване и канализация.

 

Анастас Тодоров Горанов, , специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

 

Арх. Анна Ангелова Савова,специалност: архитектура.

 

Антоанета Василева Христова,; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.

 

Беатриче Еленкова Христова, , ,; специалност: геодезия, фотограм. и картография.

 

Бистра Стефанова Цветкова-Ангелова, специалност: промишлено и гражданско строителство, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, оценител на недвижими имоти.

 

Борис Константинов Борисов, , ,; специалност: геодезия, фотограм. и картография.

 

Борислав Младенов Савов,; специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.

 

Ваньо Янков Николов, ,; специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, оценител на недвижими имоти.

 

Ваня Георгиева Станкова,; специалност: водоснабдяване и канализация, мениджмънт на инженерната фирма, координатор по безопасност и здраве в строителството, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, цели държавни и общински предприятия, земеделски земи и подобренията върху тях, машини и съоръжения, без док-во за тр. стаж.

 

Васил Йосифов Бекяров,; специалност: водоснабдяване и канализация, строителство и архитектура - среден техник.

 

Васил Николов Василев, ,.; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.

 

Васил Трайков Георгиев,; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Велислава Лозанова Борисова-Тодорова, специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.

 

Доц. д-р Венета Иванова Коцева,; специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.

 

Вера Маринова Ахмакова,; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Виолета Александрова Стайкова, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти.

 

Виолета Лефтерова Лефтерова, ,.; специалност: архитектура.

 

Владимир Костов Господинов, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Георги Дянков Георгиев, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, математика, оценител на движимо и недвижимо имущество, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.

 

Георги Йорданов Чалъков,.; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Георги Костадинов Йончев, , , специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.

 

Гергана Христова Дончева-Гумнишка, ,; специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, търговски предприятия.

 

Дарина Любомирова Гализова,.; специалност: архитектура.

 

Деян Великов Попов,; специалност: геодезия, фотограм. и картография, достъп до класифицирана информация.

 

Димитър Николов Бузяков, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство, организация на производството и управление в строителството, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, достъп до класифицирана информация.

 

Добрина Стефанова Ченева, ,; специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

 

Добринка Димитрова Полихронова-Димитрова, , , специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти.

 

Донета Божкова Божкова, , ; специалност: промишлено и гражданско строителство, фирмено счетоводство, оценител на недвижими имоти, ОВОС, стандартизация.

 

Евгений Николаев Гацов, ; специалност: архитектура, мениджмънт на малки и средни фирми.

 

Ели Кирилова Симова,; специалност: водоснабдяване и канализация.

 

Емилия Цветанова Михайлова, ,; специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.

 

Жаклина Владимирова Караджова, , специалност: геодезия и картография - среден техник.

 

Жанета Томова Стоянчева, ,; специалност: хидромелиоративно строителство.

 

Ивайло Николов Димитров, ,; специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти.

 

Иван Георгиев Анакиев, ,.; специалност: техн. и механизация на строителството, оценител на недвижими имоти.

 

Иван Стефанов Бръчков, ,, без телефонен номер; специалност: земеустройство.

 

Доц. Илинка Методиева Иванова,. специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.

 

Ирен Ростиславова Ненчева, ,; специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, координатор по безопасност и здраве в строителството.

Йордан Вихъров Найденов, , специалност: хидромелиоративно строителство, право, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.

 

Йордан Иванов Пашунов, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.

 

Йорданка Симеонова Попова,; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти, фирмен мениджмънт, програмно осигуряване.

 

Катя Стоянова Дринова, , специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях, търговски предприятия.

 

Клавдия Димитрова Вангелова, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, ценообразуване на недвижими имоти, конструктивна организация и изпълнение на строителството.

 

Красимир Енчев Хаджиминчев,; специалност: архитектура.

 

Любомир Илиев Митриков, специалност: строителство и архитектура - среден техник, управление на земи и имоти, оценител на недвижими имоти.

 

Людмил Бориславов Йончев, , , специалност: промишлено и гражданско строителство.

 

Людмила Георгиева Гойчилова, ,. специалност: архитектура.

 

Маргаритка Йорданова Лозанова, специалност: геодезия, фотограм. и картография.

 

Мариана Стефанова Атанасова, ,; специалност: строителство и архитектура - техник, оценител на недвижими имоти.

 

Мариана Стефанова Терзиева-Попова,; специалност: архитектура.

 

Мариела Димитрова Велинова, , специалност: промишлено и гражданско строителство, проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия.

 

Марин Димитров Колев,; специалност: архитектура, оценител на недвижими имоти, архитектурни паметници на културата и произведения на изкуството.

 

Мария Костадинова Митрева-Павлова, специалност: архитектура.

 

Мария Любенова Ангелова, ,; специалност: архитектура, оценител на финансови институции, цели предприятия, недвижими имоти, права на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения.

 

Мария Недялкова Коцева, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.

 

Мария Симеонова Григорова, ,; специалност: строителство и архитектура - среден техник, горско стопанство, оценител на гори и земи в горския фонд, недвижими имоти.

 

Мариус Клемансов Грозданов,.; специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръжения, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите, оценител на недвижими имоти.

 

Мая Атанасова Динева,; специалност: хидромелиоративно строителство, архитектура, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.

 

Миладин Петров Петров, , без тел.номер; специалност: промишлено и гражданско строителство.

 

Милен Димитров Русенов; специалност: архитектура.

 

Миломир Пенчев Богданов,; специалност: архитектура, международни икономически отношения, оценител на недвижими имоти, оценка за въздействието върху околната среда, тополотехническа ефективност на сградите.

 

Надежда Христова Стойчева, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Нели Георгиева Николова,; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.

 

Нели Господинова Иванова, ,; специалност: транспортно строителство - жп строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Нели Кирилова Осиковска, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.

 

Никифор Георгиев Бибин,; специалност: архитектура.

 

Николай Гюров Николов,; специалност: промишлено и гражданско строителство, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.

 

Николай Иванов Иванов,; специалност: транспортно строителство.

 

Николинка Танева Радулова,; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, компютърни системи и технологии, оценител на недвижими имоти.

 

Огнемир Кирилов Сапунджиев, , , специалност: технология и механизация на строителството.

 

Олга Радкова Петрова, ,; специалност: транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия.

 

Павел Евгениев Цолов,; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции.

 

Петрана Велинова Стойчева-Янева,; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти.

 

Петър Каменов Милчев, ,; специалност: строителство на сгради и съоръжения - технология.

 

Петър Савов Попов, , , специалност: геодезия, фотограм. и картография.

 

Пламен Павлов Божилов, , специалност: строителен техник - сградостроителство и архитектура.

 

Райничка Трифонова Банджакова, ,; специалност: техник по строителство и архитектура.

 

Рика Хараламбос Пападополулу,., специалност: водоснабдяване и канализация - мрежи и съобщения; оценител на недвижими имоти.

 

Росица Димитрова Георгиева,; специалност: земеустройство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях.

 

К.м.н. Румяна Борисова Симеонова-Ненова,; специалност: геодезия, фотограм. и картография, оценител на недвижими имоти.

 

Светла Георгиева Микова, , специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти, търговски предприятия.

 

Славка Димитрова Чопова,; специалност: геодезия, фотограм. и картография.

 

Соня Кирилова Чернева, , специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценка на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, земеделски земи и трайни насаждения.

 

Соня Хаим Стойкова,; специалност: промишлено и гражданско строителство.

 

Станимир Тодоров Янчев; специалност: водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия.

 

Станоя Йорданов Дончевски,; специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.

Стефан Иванов Ямалиев,; специалност: промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценител на недвижими имоти.

 

Стефчо Димитров Христов,; специалност: промишлена топлотехника.

 

Стойне Йорданов Доканин,; специалност: технология на строителството, оценител на недвижими имоти.

 

Стоянка Петрова Кунчева,; специалност: хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти.

 

Теменужка Василева Минчева, , специалност: архитектура.

 

Тинка Димитрова Кочукова; специалност: хидромелиоративно строителство.

 

Харалампи Петров Гиргинов,; специалност: промишлено и гражданско строителство, планиране и анализ на стопанската дейност, оценител на цели държавни и общински предприятия, недвижими имоти.

 

Христина Методиева Керелска, ,; специалност: промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти.

 

Цвета Радославова Павлова,специалност: архитектура.

 

Юлия Стоядинова Костова,; специалност: строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

 

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

 

 

Боню Илиев Петков, , , специалност: противопожарна техника и безопасност.

 

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

 

 

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

 

 

Д-р Саша Евтимова Георгиева,; специалност: горско стопанство.

 

Снежана Любенова Петрова, ,; специалност: полевъдство.

 

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

 

 

7.1. Съдебно-химическа експертиза

 

 

Ани Методиева Дръндарова, ,.; специалност: химия и екология.

 

Виолета Маринова Григорова,; специалност: технология на нефта и газа, достъп до класифицирана информация.

 

Десислава Николова Гергова, ,; специалност: технология на материалите и материалознание - електрохимия и защита от корозия.

 

Десислава Севдалинова Григорова, ,; специалност: химични технологии - биотехнологии.

 

Зоя Христова Карпузка, ,; специалност: химия.

 

Невена Михайлова Стефанова,; специалност: технология на пластмасите, оценител на държавни и общински предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, фирмено счетоводство.

 

Спас Желязков Димитров, специалност: технология на неорганични вещества.

 

Стоянка Рали Христова-Захаринова,а; специалност: технология на каучука и пластмасите, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлените продукти.

 

7.2. Съдебна физико-химическа експертиза

 

 

Десислава Николова Гергова, ,; специалност: технология на материалите и материалознание - електрохимия и защита от корозия.

 

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

 

 

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

 

 

Ст. н. с. Иванка Димитрова Бръчкова,; специалност: ветеринарна медицина.

 

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

 

 

Венцислав Петков Иванов,.; специалност: полевъдство.

 

Георги Пеев Ламбов,; специалност: полевъдство, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

 

Давидко Георгиев Нешев,; специалност: полевъдство.

 

Никола Георгиев Кочев; специалност: полевъдство, оценител на земеделски машини и съоръжения.

 

Севдалина Дакова Бояджиева, ,; специалност: полевъдство.

 

Снежана Любенова Петрова, , специалност: полевъдство.

 

9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

 

 

Доц. д-р. Благовеста Иванова Иванова-Цоцова,.; специалност: история на изкуството.

 

Велислава Христова Стоянова-Тилева,; специалност: изкуствознание, оценител на произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни, българска живопис, скулптура и графика на 19 и 20 век.

 

Косьо Георгиев Джелебов,; специалност: керамика.

 

Кристиян Атанасов Бояджиев, ,.; специалност: музикална педагогика.

 

Петър Атанасов Наумов,:; специалност: плакат, оценител на недвижими имоти.

 

10. Клас "Други съдебни експертизи"

 

 

Алекси Атанасов Чиликов, ,; специалност: механ. уредостроене, оценител на интелектуална и индустриална собственост, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство.

 

Анастасия Димитрова Енчева; специалност: право, счетоводни експертизи.

 

Борислав Димитров Божинов,; специалност: публична администрация - данъчна администрация, оценител на недвижими имоти, вътрешен одитор в публичния сектор.

 

Ваня Лукова Матанова-Колева,; специалност: педагогика, проф. по медицинска психология.

 

Ваня Димитрова Велянова,; специалност: технология на металите, патентно дело, оценител в областта на изобретенията и полезните модели, търговски марки и промишлени образци.

 

Вася Иванова Германова, ,; специалност: машинен инженер - хидравлични машини, патентно дело, оценител на интелектуална и индустриална собственост.

 

Венелина Кирилова Луканска, ,; специалност: социални дейности - социална работа в общински структури, без нот. зав. на документите.

 

Весел Ангелов Пендичев, ,; специалност: електронна техника ППМЕ, патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, на други активи в сферата на декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти и паметници на културата, машини и съоръжения, активи - движимо имущество, достъп до класифицирана информация.

 

Владимир Иванов Маринков, ,; специалност: немска филология - преводач.

 

Евгения Кръстева Табова, ,; специалност: автоматика и телемеханика, патентен специалист, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.

 

Зорка Николова Василева, ,; специалност: ел. снабдяване и ел. обзавеждане, патентно дело, достъп до класифицирана информация.

 

Иванка Славчева Пакиданска,; специалност: текстилна техника, мениджмънт на интелектуалната собственост, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.

 

Илонна Тодорова Богданова-Георгиева,; специалност: икономика и организация на труда, пенсии.

 

Йордан Кирилов Дойчинов, ,; специалност: ел. монтьор на ел. машини, уреди и апарати.

 

Йордан Николов Иванов, , специалност: мебелно производство.

 

Красимир Драганов Тасков, ,; специалност: композиция.

 

Кристиян Атанасов Бояджиев,специалност: музикална педагогика.

 

Йорданка Иванова Алекова-Вълчева,; специалност: английска филология - преводач.

 

Лорета Ангелова Николова-Бузякова, , специалност: предучилищна педагогика, счетоводство и контрол, мениджмънт и маркетинг, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения.

 

Любомир Василев Цветков,., специалност: промишлена топлотехника, патентно дело.

 

Людмил Михайлов Горчев, ,; специалност: хорово дирижиране, оперно- симфонично дирижиране.

 

Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,; специалност: ел.машини и апарати, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост и енергетиката, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.

 

Мариана Русева Радулова, ,; специалност: международни икономически отношения, преводач - английски език.

 

Марийка Стефанова Цолачева, ,; специалност: интелектуална собственост, финанси и счетоводство, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи.

 

Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, , специалност: икономика и управление на промишлеността, интелектуална собственост, право.

 

Мария Атанасова Барова-Цветкова,; специалност: съобщителна техника, патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.

 

Мария Николова Янакиева-Златарева, ,. специалност: промишлено и гражданско строителство, патентно дело, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на други активи в сферата на ново и съвременно българско изобразително изкуство, дизайн и паметници на културата.

 

Момчил Йорданов Златарев, ,; специалност: физическо възпитание, управление и право на интелектуална собственост.

 

Петър Илиев Иванов,; специалност: икономика на вътрешната търговия.

 

Райа Димитрова Костова,; специалност: телекомуникации, оценител на недвижими имоти, без д-во за стаж.

 

Доц. Румяна Любомирова Бресничка, ,; специалност: организация на производството и управление в промишлеността, оценител на търговски марки и промишлени образци.

 

Севдалина Иванова Дрехемова, ,; специалност: икономика на интелектуалната собственост, съдебно-маркова експертиза, без документ за трудов стаж.

 

Снежана Кирилова Драганова, , специалност: педагогика - детски учител.

 

Юлиян Георгиев Слабаков, , специалност: музикална педагогика, композиция.

 

 

 

За съдебен район на Софийския окръжен съд

 

 

Клас "Криминалистични експертизи"

 

 

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

 

 

Даниел Йотов Цонков,; специалност - експерт- криминалист.

 

Ангел Андреев Стрински,; специалност - експерт-криминалист.

 

Даниела Апостолова Дамянова; специалност - юрист.

 

Желязко Петров Желязков, Правец; специалност - металургия на черните метали; експерт-криминалист.

 

Илия Иванов Илиев,; специалност - съдебно-фотографски методи за техническо изследване на документи.

 

 

1.2. Трасологични експертизи

 

 

 

Даниел Йотов Цонков,; специалност - експерт- криминалист.

 

Ангел Андреев Стрински,; специалност - експерт-криминалист.

 

Желязко Петров Желязков,;; специалност - металургия на черните метали; експерт-криминалист.

 

 

 

1.3. Съдебно-балистични експертизи

 

 

 

Даниел Йотов Цонков,; специалност - експерт- криминалист.

 

Ангел Андреев Стрински,; специалност - експерт-криминалист.

 

Желязко Петров Желязков,;; специалност - металургия на черните метали; експерт-криминалист.

 

 

 

1.4. Биометрични криминалистични експертизи

 

 

 

Желязко Петров Желязков,; специалност - металургия на черните метали; експерт-криминалист.

 

 

 

2. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

 

 

  

2.1. Съдебно-счетоводна експертиза

 

 

 

Марийка Стефанова Цолачева; магистър икономист; специалност - интелектуална собственост.

 

Димитър Маринов Карадимитров,; специалност - икономика на съобщенията.

 

Софрони Георгиев Атанасов, специалност - счетоводна отчетност.

 

Димитричка Стойчева Стефанова, , специалност - счетоводна отчетност.

 

Тинка Тодорова Маркова,; специалност - икономика на вътрешната търговия.

 

Елена Петрова Павлова,; специалност - счетоводство и контрол.

 

Емилия Тодорова Милушева; специалност - икономика и организация на вътрешната търговия.

 

Снежана Тодорова Петрова; специалност - счетоводна отчетност.

 

Нели Желева Терзиева,.; специалност - стокознание.

 

Христина Петкова Староманова,; специалност - счетоводство и контрол.

 

Катя Любов Шипочка,; специалност - икономист.

 

Анастасия Димитрова Енчева,; специалност - юрист.

 

Анатоли Ангелов Петков,; специалност - социално- икономическа информация.

 

Стоянка Филипова Йорданова,; специалност - икономика на промишлеността.

 

Стоянка Иванова Нетровска,; специалност - счетоводство и контрол.

 

Инж. Катерина Атанасова Михова,; специалност - горско стопанство.

 

Добринка Добромирова Павлова,; специалност - счетоводство и контрол.

 

Красимир Стефанов Сърбински, ,.; специалност - счетоводна отчетност.

 

Росен Руменов Стоянов,; специалност - финанси.

 

Огняна Христова Танева, ,; специалност - счетоводна отчетност.

 

Георги Атанасов Атанасов, служ.; специалност - счетоводна отчетност.

 

Васил Иванов Вутов,; специалност - застрахователно дело и публична администрация.

 

Валери Ганчев Пелов,; специалност - икономика на търговията.

 

Инж. Донета Божкова Божкова, ,; специалност - промишлено и гражданско строителство; фирмено счетоводство.

 

Росица Димитрова Георгиева,; специалност - геодезия и земеустройство.

 

Иван Петров Йонов,.; специалност - счетоводна отчетност.

 

Гергана Тодорова Йорданова; специалност - счетоводство с програмен продукт.

 

Славка Динева Иванова; специалност - икономика и организация на селското стопанство.

 

Методи Спасов Манов; специалност - финанси и кредит.

 

Добромир Александров Соколов,.; специалност - икономика на труда.

 

Елла Михайлова Георгиева,;; специалност - икономист-счетоводител.

 

Полина Димитрова Кавръкова,.; специалност - счетоводство и контрол.

 

Цветанка Христова Ковачка,; специалност - ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

 

Гена Цветкова Велковска,; специалност - икономика на строителството; право.

 

 

 

2.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

 

 

 

Марийка Стефанова Цолачева,; магистър икономист, специалност - интелектуална собственост.

 

Димитър Маринов Карадимитров,; специалност - икономика на съобщенията.

 

Софрони Георгиев Атанасов, , специалност - счетоводна отчетност.

 

Димитричка Стойчева Стефанова,;; специалност - счетоводна отчетност.

 

Тинка Тодорова Маркова,; специалност - икономика на вътрешната търговия.

 

Елена Петрова Павлова,; специалност - счетоводство и контрол.

 

Емилия Тодорова Милушева,.; специалност - икономика и организация на вътрешната търговия.

 

Снежана Тодорова Петрова; специалност - счетоводна отчетност.

 

Нели Желева Терзиева, ,.; специалност - стокознание.

 

Христина Петкова Староманова, , ,; специалност - счетоводство и контрол.

 

Катя Любов Шипочка,; специалност - икономист.

 

Анастасия Димитрова Енчева,; специалност - юрист.

 

Юлиян Янков Пальов,; специалност - инженер-геодезист.

Анатоли Ангелов Петков,; специалност - социално- икономическа информация.

 

Стоянка Филипова Йорданова,; специалност - икономика на промишлеността.

 

Стоянка Иванова Нетровска,.; специалност - счетоводство и контрол.

 

Инж. Катерина Атанасова Михова, ,; специалност - горско стопанство.

 

Добринка Добромирова Павлова,; специалност - счетоводство и контрол.

 

Арх. Миломир Пенчев Богданов,; специалност - архитектура.

 

Красимир Стефанов Сърбински; специалност - счетоводна отчетност.

 

Росен Руменов Стоянов,; специалност - финанси.

 

Огняна Христова Танева, ,; специалност - счетоводна отчетност.

 

Георги Николов Календеров; специалност - маркетинг и мениджмънт.

 

Васил Иванов Вутов,; специалност - застрахователно дело и публична администрация.

 

Ирина Красимирова Семерджиева,; специалност - автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.

 

Валери Ганчев Пелов,; специалност - икономика на търговията.

 

Ива Спасова Вълкова,; специалност - икономика и управление на селското стопанство.

 

Иван Петров Йонов; специалност - счетоводна отчетност.

 

Славка Динева Иванова; специалност - икономика и организация на селското стопанство.

 

Методи Спасов Манов; специалност - финанси и кредит.

 

Добромир Александров Соколов,; специалност - икономика на труда.

 

Цветанка Христова Ковачка.; специалност - ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

 

Марияна Пеева Балтова, Ботевград,; специалност - застрахователно дело.

 

 

 

2.3. Съдебно-стокова експертиза

 

 

 

Марийка Стефанова Цолачева,; магистър икономист, специалност - интелектуална собственост.

 

Димитър Маринов Карадимитров,; специалност - икономика на съобщенията.

 

Софрони Георгиев Атанасов, , специалност - счетоводна отчетност.

 

Димитричка Стойчева Стефанова,; специалност - счетоводна отчетност.

 

Тинка Тодорова Маркова,; специалност - икономика на вътрешната търговия.

 

Елена Петрова Павлова; специалност - счетоводство и контрол.

 

Емилия Тодорова Милушева,.; специалност - икономика и организация на вътрешната търговия.

 

Снежана Тодорова Петрова.; специалност - счетоводна отчетност.

 

Нели Желева Терзиева,; специалност - стокознание.

 

Катя Любов Шипочка,; специалност - икономист.

 

Стоянка Филипова Йорданова,; специалност - икономика на промишлеността.

 

Добринка Добромирова Павлова, специалност - счетоводство и контрол.

 

Красимир Стефанов Сърбински,; специалност - счетоводна отчетност.

 

Васил Иванов Вутов,; специалност - застрахователно дело и публична администрация.

 

Валери Ганчев Пелов,; специалност - икономика на търговията.

 

Иван Петров Йонов,.; специалност - счетоводна отчетност.

 

Таня Борисова Кошева-Кръстева,.; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Методи Спасов Манов,;; специалност - финанси и кредит.

  

 

3. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

 

 

 

3.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

 

 

 

Инж. Минка Хиткова Радева, ,; специалност - геодезия, фотограметрия и картография.

 

Инж. Атанас Илиев Желязов,; специалност - двигатели с вътрешно горене.

 

Чавдар Савов Арабаджиев, ,; специалност - киноапаратура.

 

Валентин Рачев Симеонов,; специалност - строителен инженер по пътно строителство.

 

Вера Маринова Ахмакова, ,; специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

 

Антони Вълков Запрянов, ,; специалност - двигатели с вътрешно горене.

 

Юлиян Янков Пальов, ,; специалност - инженер-геодезист.

 

Стойне Йорданов Доканин; специалност - военен инженер по ПГС.

 

Соня Хаим Стойкова,; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Маргаритка Кирилова Григорова-Николова, ,. специалност - ел. машини и апарати.

 

Арх. Галина Петкова Главчева, ,; специалност - архитектура.

 

Инж. Катерина Атанасова Михова, , специалност - горско стопанство.

 

Никола Иванов Николов; специалност - промишлено и гражданско строителство - конструкции.

 

Арх. Миломир Пенчев Богданов,; специалност - архитектура.

 

Румяна Тошева Несторова,; специалност - селскостопанска техника.

 

Иван Младенов Илиев,.; специалност - технология на минното производство.

 

Инж. Марин Владимиров Йорданов,; специалност - радио- и телевизионна техника.

 

Георги Петров Ценев, Ихтиман,.; специалност - пътно строителство.

 

Ирина Красимирова Семерджиева,; специалност - автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.

 

Инж. Донета Божкова Божкова, ,; специалност - промишлено и гражданско строителство; фирмено счетоводство.

 

Росица Димитрова Георгиева, ,; специалност - геодезия и земеустройство.

 

Таня Борисова Кошева-Кръстева,..; специалност - промишлено и гражданско строителство.

Ивайло Николов Димитров, , специалност - земеустройство.

 

Инж. Катя Стоянова Дринова,; специалност - хидромелиоративно строителство.

 

Инж. Йордан Вихъров Найденов,.; специалност - хидромелиоративно строителство; право.

 

Владимир Костов Господинов,; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Методи Спасов Манов,; специалност - финанси и кредит.

 

Саша Евтимова Георгиева,; специалност - горско стопанство.

 

Владимир Степанович Шимук,; специалност - конструиране и производство на радиоапаратури.

 

Цветанка Христова Ковачка,; специалност - ел. машини и апарати.

 

Мая Атанасова Динева, , специалност - инженер-архитект.

 

Василка Петкова Гетова,;; специалност - техник геодезист.

 

 

 

3.2. Съдебна автотехническа експертиза

 

 

 

Инж. Атанас Илиев Желязов,. специалност - двигатели с вътрешно горене.

 

Валентин Рачев Симеонов,; специалност - строителен инженер по пътно строителство.

 

Вера Маринова Ахмакова,; специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

 

Антони Вълков Запрянов, , специалност - двигатели с вътрешно горене.

 

Соня Хаим Стойкова, , специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, Технически университет - , Факултет - Сливен,; специалност - механика и идентификация на ПТП.

 

Бойко Костадинов Димитров,; специалност - танкови войски - строеви; двигатели с вътрешно горене.

 

Иван Младенов Илиев; специалност - технология на минното производство.

 

Инж. Марин Владимиров Йорданов, ,; специалност - радио- и телевизионна техника.

 

Инж. Анастасия Славчева Костова, ,; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Инж. Йордан Вихъров Найденов, ,; специалност - хидромелиоративно строителство; право.

 

 

 

3.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

 

 

 Инж. Атанас Илиев Желязов,; специалност - двигатели с вътрешно горене.

 

Валентин Рачев Симеонов,; специалност - строителен инженер по пътно строителство.

 

Вера Маринова Ахмакова,; специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

 

Антони Вълков Запрянов, , специалност - двигатели с вътрешно горене.

 

Соня Хаим Стойкова,; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Маргаритка Кирилова Григорова-Николова, телспециалност - ел. машини и апарати.

 

Никола Иванов Николов; специалност - промишлено и гражданско строителство - конструкции.

 

Арх. Миломир Пенчев Богданов,; специалност - архитектура.

 

Ирина Красимирова Семерджиева; специалност - автоматизация на производството; планиране на инвестиционния процес.

 

Инж. Катя Стоянова Дринова,; специалност - хидромелиоративно строителство.

 

Инж. Йордан Вихъров Найденов,; специалност - хидромелиоративно строителство; право.

 

Методи Спасов Манов, ,; специалност - финанси и кредит.

 

Саша Евтимова Георгиева,; специалност - горско стопанство.

 

Васил Николов Василев,; специалност - военен инженер по ПГС - технология на строителството.

 

 

 

3.4. Съдебна строително-техническа експертиза

 

 

 

Инж. Анастас Тодоров Горанов, , инженер-геодезист.

 

Георги Дянков Георгиев,; специалност - математика.

 

Валентин Рачев Симеонов.; специалност - строителен инженер по пътно строителство.

 

Вера Маринова Ахмакова,; специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

 

Юлиян Янков Пальов,; специалност - инженер-геодезист.

 

Стойне Йорданов Доканин,.; специалност - военен инженер по ПГС.

 

Соня Хаим Стойкова, ,; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Арх. Галина Петкова Главчева,; специалност - архитектура.

 

Надежда Крумова Георгиева,.; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност - радио- и телевизионна техника.

 

Евелина Георгиева Генадиева, Ихтиман; специалност - хидротехническо строителство.

 

Петър Каменов Милчев,; специалност - строителен инженер.

 

Таня Борисова Кошева-Кръстева,.; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Любомир Илиев Митриков,; специалност - строителство и архитектура.

 

Ивайло Николов Димитров, , специалност - земеустройство.

 

Инж. Катя Стоянова Дринова,; специалност - хидромелиоративно строителство.

 

Методи Спасов Манов,;; специалност - финанси и кредит.

 

Румяна Борисова Симеонова-Ненова,; специалност инженер- геодезист.

 

Надежда Христова Стойчева,.; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Димитър Панайотов Джелебов,; специалност - транспортно и пътно строителство.

 

Мая Атанасова Динева,.; специалност - инженер-архитект.

 

Инж. Цеца Илиева Дянкова/; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Зоя Пенчева Пенчева,;; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

 

 

3.5. Съдебно-пожаротехническа експертиза

 

 

 

Валентин Рачев Симеонов.; специалност - строителен инженер по пътно строителство.

 

Вера Маринова Ахмакова,; специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Соня Хаим Стойкова,; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Никола Иванов Николов; специалност - промишлено и гражданско строителство - конструкции.

 

Арх. Миломир Пенчев Богданов специалност - архитектура.

 

Инж. Йордан Вихъров Найденов,; специалност - хидромелиоративно строителство; право.

 

Владимир Костов Господинов; специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Васил Николов Василев,; специалност - военен инженер по ПГС - технология на строителството.

 

4. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

 

 

4.1. Съдебно-ботаническа експертиза

 

Давидко Георгиев Нешев,.; агроном-полевъд.

 

Снежана Любенова Петрова,.; специалност - полевъдство.

 

Саша Евтимова Георгиева,; специалност - горско стопанство.

 

 

4.2. Съдебно-ентомологична експертиза

  

 

Давидко Георгиев Нешев.; агроном-полевъд.

 

Снежана Любенова Петрова, , , специалност - полевъдство.

 

 

5. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

 

 

5.1. Съдебно-агротехническа експертиза

 

Давидко Георгиев Нешев,; специалност - агроном-полевъд.

 

Снежана Любенова Петрова,; специалност - полевъдство.

 

Георги Пеев Ламбов,; специалност - полевъдство.

 

 

 

6. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

 

 

Арх. Миломир Пенчев Богданов,; специалност - архитектура.

 

 

7. Клас "Други съдебни експертизи"

 

 

 

Марийка Стефанова Цолачева,; магистър икономист, специалност - интелектуална собственост.

 

Йорданка Иванова Алекова-Вълчева,; специалност - английска филология; превод от /на английски език.

 

Мария Атанасова Цветкова,; специалност - съобщителна техника, патентен специалист.

 

Венелина Кирилова Луканска,; специалност - социални дейности.

 

Маргаритка Кирилова Григорова-Николова, ,; специалност - ел. машини и апарати, оценителска експертиза и интелектуална и индустриална собственост.

 

Арх. Галина Петкова Главчева,; специалност - архитектура.

 

Арх. Миломир Пенчев Богданов,; специалност - архитектура.

 

Бойко Костадинов Димитров,; специалност - танкови войски - строеви; двигатели с вътрешно горене, военно дело, сигурност и отбрана, превоз на опасни товари съгласно АДР.

 

Иван Младенов Илиев,.; специалност - технология на минното производство; оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; автоексперт - оценител.

 

Росен Руменов Стоянов,; специалност - финанси; оценител на недвижими имоти.

 

Инж. Донета Божкова Божкова,; специалност - промишлено и гражданско строителство; фирмено счетоводство; стандартизация, оценка на въздействието върху околната среда.

 

Таня Борисова Кошева-Кръстева,.; специалност - промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.

 

Любомир Илиев Митриков,; специалност - строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти и ДМА.

 

Инж. Йордан Вихъров Найденов,; специалност - хидромелиоративно строителство; право, вещно-правни експертизи, оценител по недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

 

Методи Спасов Манов,; специалност - финанси и кредит, обществени поръчки.

Искра Асенова Айвазова,; специалност - икономика и организация на селското стопанство.

Зоя Пенчева Пенчева,; специалност - промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.

За съдебен район на Административен съд - София  област

 

 

 

Съдебно-икономическа експертиза

 

Катерина Атанасова Михова,; вид 4.1. и 4.2.

Ирина Красимирова Семерджиевавид 4.2.

Софрони Георгиев Атанасов,; вид 4.1., 4.2. и 4.3.

Петър Илиев Иванов,

 

 

Съдебна инженерно-техническа експертиза

 

Ирина Красимирова Семерджиева,.

Таня Борисова Кошева-Кръстева;.

Инж. Анастасия Славчева Костова,.

Инж. Йордан Ангелов Жотев,: 

Катерина Атанасова Михова,вид 5 и 1.

Инж. Георги Костадинов Йончев, вид 5.1., 5.3. и 5.4.

 

 

 

 

 

Съдебна инженерно-технологическа експертиза

 

Ирина Красимирова Семерджиева,

Съдебна строително-техническа експертиза

Марийка Симеонова Григорова,.

Таня Борисова Кошева-Кръстева, ,.

Инж. Анастасия Славчева Костова, 

 

 

Съдебна ботаническа експертиза 

 

Марийка Симеонова Григорова,:

 

 

 

Криминалистични експертизи

 

 Илия Иванов Илиев,..

Желязко Петров Желязков,

 

 

 

Съдебно-стокова експертиза

 

Таня Борисова Кошева-Кръстева,  

Архитектура

 

Дарина Любомирова Гализова, , 

 

 

 

Земеустройство, геодезия

 

Борислав Младенов Савов, инженер,

 

 

 

Промишлено и гражданско строителство – конструкции

 

Ангелина Димитрова Маринова,

 

 

 

Съдебна автотехническа експертиза 

 

Инж. Йордан Ангелов Жотев: 

 

 

 

 

Счетоводна отчетност, икономист по труда 

 

Добромир Александров Соколов,..

 

 

 

Финансово-счетоводна експертиза

 

 

Добринка Добромирова Павлова,.

 

 

 

Геодезия, кадастър и устройство на територията

 

Илинка Методиева Иванова 

 

 

Специалист - лекар-кардиолог, клас № 2, вид 2.5. и 2.6.

 

Д-р Дарина Атанасова Бучукова,.

 

 

 

 

Митнически режими и процедури, мерки на търговската политика,

Инкотермс 2000, Интрастат и международен автомобилен транспорт

 

Цветелин Кирилов Иванов,.

 

 

 

Други съдебни експертизи

 

Петър Илиев Иванов,.

 

 

 

Оценка на недвижими имоти

 

Таня Борисова Кошева-Кръстева,.

 

 

 

Патентно и изобретателско дело

 

Инж. Йордан Ангелов Жотев 

 

 

 

За съдебен район на Окръжен и Административен съд - Благоевград

 

 

 

 

 

1. Клас "Криминалистични експертизи"

 

 

 

Веселин Димитров Пасков, , РДВР -, РДВР - началник-СНТЛ -

 

Александър Методиев Спасов, , РДВР -, РДВР - старши инспектор -

 

Атанас Димитров Гацев, , РДВР -, РДВР - инспектор -

 

Валери Димитров Стойков, , РДВР -, РДВР, експерт.

 

Радослав Георгиев Костадинов, , РДВР -, РДВР - мл. експерт -

 

Владимир Асенов Чимев, , РДВР - тел. 073/ 86 76 76-471, РДВР - мл. експерт -.

 

Асен Йорданов Димитров, гр. Сандански, РПУ - вътр. 312 РПУ, инспектор - 

 

Димо Димитров Цанев, Петрич  висше образование, специалност: инженер-химик,.

 

Георги Костадинов Муртев, , РПУ -, РПУ - инспектор -.

 

Тони Найденов Томов, Разлог, РПУ -, РПУ - експерт -.

 

Илия Лазаров Божинов, , експерт-криминалист.

 

Стоян Карамфилов Костянов,  - регионален граничен сектор - експерт-криминалист към НИКК - МВР.

 

Ламбро Христов Ламбрев, висше образование, експерт, експерт-криминалист.

 

Стефан Георгиев Златинов -, висше образование, експерт, експерт-криминалист.

 

 

 

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

 

 

 

Камен Димитров Аврамов,., висше образование, специалност "Медицина",; допълнителна квалификация "Съдебна медицина,.

 

Яни Момчилов Златин, висше образование, специалност "Съдебна медицина",

 

Васил Стоянов Андонов, , кабинет по съдебна медицина "Медицински център" - ЕООД.

 

Антони Филипов Кичеец, , "Медицински център" - ЕООД, гр. Сандански, общопрактикуващ лекар -.

 

Александър Димитров Попов, , висше образование, специалност "Медицина", допълнителна квалификация хирургия - хирургично отделение -.

 

Тони Стоянов Даскалов, ушно-носно-гърлени болести  - управител -.

 

Божидар Асенов Велев, Разлог, , вътрешни болести, - управител -, кардиология.

 

Любомир Иванов Тумбев, акушерство и гинекология, , началник- отделение,.

 

Михаил Владиславов Рачев, , акушерство и гинекология, ", ординатор -.

 

Христо Спиров Георгиев, , хирургия, ХО при началник-отделение -  ортопедия и травматология.

 

Георги Иванов Икономов, хирургия, ХО, старши ординатор -.

 

Любен Стаменов Балабанов, , неврохирургия, ХО, ординатор -.

 

Иван Стоянов Илиев, хирургия,.

 

Стойчо Темелков Андреев, , ортопедия и травматология, , ординатор -

 

Феодор Илиев Фидошев, , хирургия, , управител.

 

Михаил Кръстев Маникатов, , вътрешни болести - ВО началник-отделение - кардиология.

 

Иван Димитров Бешин, акушерство и гинекология -, началник-отделение -.

 

Маргарита Георгиева Сарандева, детски болести - ДО -, ординатор.

 

Костадин Димитров Итев, инфекциозни болести, ИО, ординатор.

 

Димитър Михайлов Бъчваров, хирургия, ХО, ординатор.

 

Димитър Здравков Димитров, вътрешни болести - ЦХД " ординатор

 

Капка Любенова Чалъкова, , анестезиология и реанимация - ОАРИЛ ординатор.

 

Тодор Марков Димитров, акушерство и гинекология, ординатор -.

 

Ангел Любенов Попов, , ортопедия и травматология, , ординатор

 

Петър Людмилов Шопов, гр. Гоце Делчев, ул. Раковски 7, тел. 0751 2 21- 68, ортопедия и травматология, "МЦ - 1" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, управител - 16 години.

 

Васил Димитров Даракчиев, , хирургия, ", ординатор.

 

Румен Иванов Димитров, , стоматология, , орална хирургия.

 

Бойка Борисова Радева, стоматология,.

 

Райчо Василев Васев, , вътрешни болести, гастроентерология и диетика.

 

Петър Бориславов Динов, , акушерство и гинекология.

 

Александър Иванов Сивиков, , ортопедия и травматология.

 

Николай Евгениев Васев, , ортопедия и травматология.

 

Атанас Стоянов Смилков, пневмология и фтизиатрия.

 

Чавдар Георгиев Михайлов, вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия.

 

Антоанета Димитрова Кацарска, , вътрешни болести, онкология.

 

Валентина Неофитова Янакиева, , вътрешни болести, онкология.

 

Юлия Георгиева Маврова, , кожни и венерически болести.

 

Маргарита Христова Тодорова, кожни и венерически болести.

 

Костадинка Кирилова Дуевска, специалност - стоматолог.

 

Орлин Петров Кючуков, , специалист - хирургия.

 

Орфей Димитров Дуевски,., специалист - акушерство и гинекология.

 

Мариана Серафимова Перусанова, специалист-невролог.

 

Стоян Илиев Стоянов,., специалност "Вътрешни болести".

 

 

 

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"

 

 

Дора Стоименова Ангелова, социална психология, регионална библиотека, .

 

Весела Петрова Мелниклийска, , психолог.

 

Стоил Любенов Мавродиев, , психолог.

 

Евгения Димитрова Илкова, психолог.

 

Даниела Иванова Григорова, , психолог.

 

Наталия Георгиева Андреева,., психолог.

 

Васил Стефанов Молоков, , съдебен психолог.

 

Бойко Максимов Николов, , висше образование, специалност "Съдебна психология" (съдебно- психологически експертизи), - преподавател.

 

Даниела Иванова Григорова, висше образование, специалност "Социална психология", допълнителна квалификация "Съдебна психология" (съдебно-психологически експертизи),.

 

Антония Невенова Иванова, , висше образование, специалност "Психиатрия" - психиатрични експертизи,  ОДПЗС - .

 

Валентина Василева Ковачка, ОДПЗС - , лекар ординатор - психични заболявания,.

 

Ангелина Давидкова Кожухарова, - психиатрия.

 

Иван Кирилов Цацев, психиатрия, ординатор -.

 

Николай Кирилов Янакиев, , психиатрия, ", управител.

 

Радой Захариев Милев,висше образование, специалност - психиатрия,.

 

Адриана Благоева Солакова, висше образование, специалност "Психиатрия" -, , началник-отделение

Венета Иванова Марина, психология, психолог .

 

Георги Димитров Димитров, висше образование, специалност Психиатрия

 

Анета Димитрова Георгиева, , висше образование, специалност - психология 

Недялка Кръстева Ангушева, висше образование, специалност "Социална психология",.

 

Васил Георгиев Мадолев -  , висше образование, специалност "Педагогика със специализация психология", 

Десислава Асенова Иванова, , висше образование, специалност - психология,

 

 

 

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

 

 

 

Виолета Христова Василева-Талупска, статистика, счетоводител - счетоводство на капиталното строителство.

 

Панчо Илиев Христов, , счетоводна отчетност -, оценка на земеделски земи и подобренията върху тях.

 

Стойне Николов Попов,., икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността -.

 

Соня Илиева Тахова, , счетоводна отчетност,.

 

Василка Иванова Стойчева, ", помощник-одитор оценка на държавни и общински предприятия, права на индустриална собственост, финансови институции, машини и съоръжения и недвижими имоти.

 

Иван Любенов Гемов, , счетоводна отчетност и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 

Георги Благоев Георгиев, , висше образование, специалност - икономист, съдебно- счетоводни експертизи.

 

Венетка Костадинова Йовчева-Харизановависше образование, счетоводна отчетност, стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество.

 

Кирил Наполеонов Баев, , икономика на вътрешната търговия -

 

Вера Ангелова Зехирова, , счетоводна отчетност -.

 

Димитринка Кирилова Стоичкова, икономика и планиране на МТС.

 

Йорданка Миланова Ваклинова, , финанси и кредит, ЕТ, управител.

 

Янко Стойчев Чукарски, , счетоводна отчетност.

 

Росица Кирилова Велинова, висше образование - стопанско управление, , главен счетоводител - 

Теменужка Василева Захова, , счетоводна отчетност -, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество.

 

Роза Любомирова Давидкова, , финанси и кредит ОКС - , гл. счетоводител.

 

Цветанка Иванова Стойчева, , счетоводна отчетност.

 

Лиляна Кръстинова Темелкова, , счетоводна отчетност.

 

Теменужка Велинова Христова, , ДАМТН - , счетоводна отчетност.

 

Ели Николова Папанова, социално-икономическа информация, ЦКБ - , гл. счетоводител - 

Михаил Кирилов Илков, , аграр-икономика, гл. счетоводител -, финанси, отчетност и контрол

 

Василка Сотирова Иванова, , счетоводство и контрол ССБ - СК - БД, управител - 

 

Иван Илиев Христов, , икономика на промишлеността -.

 

Спас Кирилов Ваклинов, счетоводна отчетност ТП "БП" - , началник-контрол години експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 

Албена Фердинандова Сотирова,  икономист, - , гл. счетоводител

 

Димитър Владимиров Николов, икономика и организация на селското стопанство, " - , оценител -, оценка на държавни и общински предприятия.

 

Велияна Георгиева Кацарска, Симитли, счетоводство и контрол ТД на АДВФК, главен вътрешен одитор.

 

Георги Аспарухов Янков, Петрич, , финанси, преподавател -, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 

Добринка Георгиева Бойкова, икономика на индустрията .

 

Ивайло Борисов Ръхов, Банско, , агробизнес, частен бизнес.

 

Александър Василев Чомаков, Разлог, счетоводна отчетност, Кооперативна банка, клон, ръководител-офис .

 

Божана Петрова Неделчева, , счетоводител икономист, свободна практика експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 

Петър Иванов Дамянов, , счетоводство и контрол, , ревизор, счетоводител -.

 

Елена Георгиева Божкова, , оценител на оборотни и дълготрайни активи.

 

Зоя Иванова Йоткова,  финансово-счетоводни експертизи.

 

Георги Кирилов Жежев, , оценител на оборотни и дълготрайни активи.

 

Апостол Иванов Ковачев, , експерт по технически проблеми и оценител на оборотни и дълготрайни активи.

 

Снежана Александрова Жежева, , счетоводни и данъчни проблеми.

Живка Венгелова Пандева, счетоводство и финанси.

 

Атанас Николов Янудов, счетоводство и контрол.

 

Искра Георгиева Андонова, оценител на финансови активи и финансови институции.

 

Крум Атанасов Назлиев, , счетоводна отчетност.

 

Добринка Георгиева Бойкова, , икономика на индустрията.

 

Любомир Цветков Йотов, , международни икономически отношения, митническа и вътрешнотърговска дейност.

 

Мария Христова Десподска, , счетоводна отчетност.

 

Светла Илиева Митева, , икономист-счетоводител.

 

Виолета Иванова Докузова, специалност "Финанси и кредит" - оценител на цели предприятия.

 

Валери Георгиев Китанов, , икономист счетоводител.

 

Анастасия Георгиева Харизанова, и свидетелство за професионална квалификация за финансов мениджмънт.

 

Блажка Сотирова Шапкова, , висше образование, специалност "Икономика и управление на кооперациите" - счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 

Тодор Кръстев Томанов, , специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".

 

Вергил Георгиев Божиков, висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", квалификация - икономист, трудов стаж - 

Илиян Ангелов Недялков, , специалност "Икономика", квалификация - икономист.

 

Мария Христова Чолакова, , специалност "Счетовдство и контрол", квалификация - магистър по икономика.

 

Надежда Борисова Гаргова, , специалност "Организационно производство и управление в промишлеността", квалификация икономист.

 

Весела Георгиева Николова, , икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти.

 

Илия Василев Леваков,  оценител на стопанско имущество.

 

Дафина Стойова Въчарска,  икономист-застраховател - финансови и счетоводни експертизи.

 

Кирил Симеонов Христов, икономист-счетоводител.

 

Стефан Иванов Налджиев, , висше образование - специалност "Счетоводство и контрол",  допълнителна квалификация - оценка на машини и съоръжения.

 

Ася Мирчева Бояджиева-Пенкова, , икономист-счетоводител.

 

Татяна Симеонова Джонева, , финансови, счетоводни и икономически проблеми.

 

Люба Темелакиева Христова, , социално осигуряване - пенсионни преписки.

 

Тодор Георгиев Мушев, , съдебно-счетоводни експертизи.

 

Димитър Аспарухов Юруков, , съдебно-счетоводни експертизи.

 

Георги Димитров Маламов, счетоводна отчетност и контрол и оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

 

Емилия Смиленова Десподска, икономика на съобщенията.

 

Кирил Симеонов Христов, счетоводни експертизи.

 

Ангел Георгиев Палагийн, , финансови и банкови финансово-счетоводни операции.

 

Наталия Иванова Великова-Масларова, , финансово-икономически проблеми и оценка на оборотни и дълготрайни материални активи.

 

Тодор Симеонов Дамянов, , финансово-икономически проблеми и оценка на оборотни и дълготрайни материални активи.

 

Надежда Йорданова Каназирова, , финансово-данъчни проблеми и оценка на материални активи.

 

Димитър Атанасов Анзов, оценка на сгради, машини и съоръжения и земеделски участъци.

 

Йордан Георгиев Гърбев, , оценител на оборотни и дълготрайни материални активи.

 

Мария Александрова Кузнева, , оценител на сгради, машини и съоръжения и горски масиви.

 

Валери Георгиев Крушовски, , финансово-икономически проблеми.

 

Миглена Илиева Попова, , финансово-счетоводни проблеми.

 

Роза Ладева Станоева, финансово-счетоводни проблеми и оценка на материални оборотни и дълготрайни активи.

 

Джемиле Ибрахим Чучукова, , финансово- счетоводни и данъчни проблеми.

 

Петър Стоянов Гюзлиев, оценител на сгради, машини, съоръжения и землени участъци.

 

Василка Йорданова Николова, оценител на сгради, машини, съоръжения и землени участъци.

 

Милиятка Рефетова Гадирова, оценка на дълготрайни и оборотни материални активи.

 

Съби Здравков Колев, , оценител на оборотни и дълготрайни материални активи - сгради, машини, съоръжения и землени и горски участъци.

 

Арифе Али Ибрахим, , финансово-икономически проблеми и оценка на материални активи.

 

Юрий Софрониев Георгиев, , оценки на оборотни и дълготрайни материални активи.

 

Хатидже Хюсеин Джилджова, финансово-икономически проблеми.

 

Тодор Бойков Тодоров, , оценка на оборотни и дълготрайни материални активи и митнически проблеми.

 

Пенчо Георгиев Кирчев, , , висше образование, специалност "Икономика и организация на труда",.

 

Сотир Сотиров Хаджиев, , висше образование, специалност "Икономика на промишлеността", 

Бранимира Георгиева Христова,; висше образование, специалност "Организация на производството и управлението в промишлеността", допълнителна квалификация - проектиране на АСУ; оценител на цели държавни и общински предприятия,.

 

Йорданка Кръстева Междуречка, висше образование, специалност "Финанси и кредит", , допълнинтелна квалификация - одиторски контрол на банки, години.

 

Здравка Атанасова Попандонова, средно специално образование, специалност "Икономика, планиране и отчетност",.

 

Димитър Владимиров Николов, , , висше образование, специалност "Икономика и организация на селското стопанство", оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия.

 

Стойчо Георгиев Темелков, , висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", трудов стаж по специалността.

 

Нина Симеонова Марчева, , висше образование, икономически експертизи, зам. главен счетоводител на Областен диспансер онкологични заболявания - .

 

Георгица Димитрова Цветкова , висше образование, специалност - икономист, стаж по специалността -.

 

Вангелия Григорова Серафимова,  висше образование, специалност - икономист-счетоводител, стаж 26 години.

 

Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, , висше образование - финанси и кредит, като директор на "ФСДУС", сертификат - оценител на земеделски земи.

 

Софрони Георгиев Атанасов, , висше образование, специалност - счетоводна отчетност, , допълнителна квалификация - оценител на финансови институции.

Надежда Миланова Стойчева, , висше образование, специалност "Счетоводство и контрол",.

 

Мария Крумова Субашева, висше образование, специалност "Икономист, организатор на промишленото производство",.

 

Иван Любенов Георгиев, , висше образование, специалност "Счетоводство и контрол",.

 

Лазар Андреев Андреев,  висше образование, специалност "Финанси", допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.

 

Силвия Свиленова Йовчева, висше образование, специалност "Счетоводство и контрол",.

 

 

 

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

 

 

 

Владимир Йорданов Милков, , архитектура, гл. архитект.

 

Васил Павлов Тинчев, , архитектура, , представител на САБ, , допълнителна квалификация 2 години.

 

Митко Борисов Стоилов, архитектура, и допълнителна квалификация.

 

Стоян Георгиев Чаушев, , архитектура, свободна практика, допълнителна квалификация.

 

Димитър Неделков Левунлиев, , геодезия, фотограметрия, картография, стаж като вещо лице -, и допълнителна квалификация, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

 

Христо Иванов Георгиев, , висше образование, специалност - промишлено и гражданско строителство, , допълнителна квалификация: оценка на недвижими имоти на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи - подобренията и насажденията.

 

Павел Александров Михайлов,  строителен отдел.

 

Иван Георгиев Самарджиев, строителство архитектура и геодезия.

 

Александър Костадинов Василев, , хридромелиоративно строителство, оценка на земеделски земи подобрения и насаждения в тях.

 

Станка Василева Маркова,., промишлено и гражданско строителство, ТБ "Биохим", експерт-оценител, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи подобрения и насаждения в тях.

 

Марина Петрова Сапаревска., водоснабдяване и канализация, РДНСК, инспектор строителен контрол, оценка на недвижими имоти.

 

Роза Георгиева Каймаканова,., хидромелиоративно строителство, община , началник-отдел "Общинска собственост", оценка на недвижими имоти.

 

Илия Иванов Ангелов, висше образование, специалност - геодезия фотограметрия и картография,; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.

 

Румяна Димитрова Граховска, , промишлено и гражданско строителство и право свободна практика, оценка на недвижими имоти.

 

Кита Николова Стоилова,. пътно строителство, РДНСК, инспектор по строителен контрол, оценка на недвижими имоти.

 

Фидана Костадинова Попова, , промишлено и гражданско строителство, РДНСК, инспектор строителен контрол, оценка недвижими имоти,

 

Атанас Михайлов Мазнев, геодезия, фотограметрия и картография - свободна практика.

 

Георги Иванов Самарджиев,., железопътно строителство, , главен инженер.

 

Екатерина Кирилова Николова, , промишлено и гражданско строителство, Пощенска банка и Банка "Хеброс", независим експерт оценител на недвижими имоти - оценка на недвижими имоти.

 

Мария Иванова Василева, висше образование, специалност промишлено и гражданско строителство,.

 

Атанас Димитров Атанасов, , висше образование, специалност - геодезия, фотограметрия и картография, , допълнителна квалификация - оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, извършване на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и ПП, управление на качеството.

 

Любомир Стоянов Харалампиев, военен инженер по ПГС, фирма, технически ръководител, управление на строителното ръководство.

 

Снежанка Григорова Перчеклийска, висше образование, специалност - строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил "ВК мрежи и съоръжения", години.

 

Илонка Данчева Минкова, , геодезия, фотограметрия и картография, Техникум по строителство - учител, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

 

Мурад Исуфов Арнаудов,., промишлено и гражданско строителство, технически сътрудник 

Мария Иванова Витанова, , геодезия и картография, , специалист ТСУ -

 

Красимир Бориславов Стайков, , геодезия, фотограметрия и картография, свободна практика -, оценка на недвижими имоти.

 

Мустафа Мустафов Мейзинев, , промишлено и гражданско строителство - конструкции,

 

Илияна Борисова Кондева, геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол - свободна, оценка на недвижими имоти на земеделски земи и подобренията върху тях, строителен инженер

 

Владимир Димитров Стойков,; висше образование, специалност електроника и автоматика.

 

Райка Асенова Чингова; висше образование, специалност технология и организация на автомобилните превози 

Вангелия Георгиева Миленкова, , технология на машиностроенето.

 

Ангел Иванов Мангушев, , селскостопанска техника.

 

Илинка Янчова Митева, промишлено и гражданско строителство - конструкции, ", оценка на недвижими имоти.

 

Иван Георгиев Каймаканов, , двигатели с вътрешно горене - оценка на недвижими имоти.

 

Светослав Маринов Михайлов, двигатели с вътрешно горене, регионален представител за Югозападна България -, оценка на машжини и съоръжения и на оборотни и дълготрайни активи.

 

Вангел Кирилов Попов,  двигатели с вътрешно горене, " охранител

 

Румяна Вангелова Зъкова, технология на машиностроенето.

 

Цветанка Иванова Демерджиева, строителство и архитектура, , младши инспектор КРЗ.

 

Шефкет Ибраимов Пачеджиев, , строителство и архитектура.

 

Апостол Иванов Ковачев, ел. машини и апарати, НПГ, учител по електроника оценка на машини и съоръжения на дългообортни и дълготрайни активи.

 

Димитър Ангелов Шопов, водно строителство

 

Спас Иванов Костов, , радио- и телевизионна техника, Американски университет - мрежови администратор

Петър Кирилов Захов, ел. снабдяване на промишленото предприятие -, оценка на машини и съоръжения.

 

Любен Кирилов Донев, , двигатели с външно горене.

 

Славчо Димитров Камарчев, , електроника слаби токове, пенсионер - съобщителна техника, методика, педагогика и психология.

 

Владимир Никифоров Ненков,. висше образование, специалност "" и "Технология и организация на автомобилния транспорт" -  технологии и безопасност в автомобилния транспорт стаж като вещо лице.

 

Юлиана Борисова Григорова, , химическа технология на дървесината, кооперация ", счетоводител, оценка на машини и съоръжения.

 

Светослав Методиев Миленков,., технология на машиностроенето, свободна практика -, оценка на машини и съоръжения.

 

Ивко Пенков Иванов, технология на металите и металообработваща техника, НИК - катедра МТМ, научен сътрудник, дефектоскопия визуално-оптична, електронна микроскопия на отпечатъци, фактодиагностика.

 

Антон Георгиев Марулевски, , машинен инженер, производствени машини и оборудване, асансьори.

 

Светла Христова Колчева, , промишлено и гражданско строителство, индустриален мениджмънт.

 

Елена Маринова Цветкова, , водоснабдяване и канализация, финансово- счетоводна и правна дейност на фирмите.

 

Борис Ангелов Муртов, , механизация на селското стопанство.

 

Михаил Стойчев Мазнев, двигатели с вътрешно горене, автоексперт-оценител, оценител на машини, съоръжения и активи.

 

Анета Георгива Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.

 

Асен Иванов Косанов, ел. снабдяване и ел. обзавеждане.

 

Владимир Никифоров Ненков,., висше образование, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС", допълнителна квалификация - курс "Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи 

Нисим Мойсев Мошев, , машинен инженер - текстилна техника.

 

Атанас Станимиров Панделов, , инженер по горско стопанство, оценител на въздействието върху околната среда, земи и почви и растителен и животински свят.

 

Величка Божикова Карадимова,., предприемачество и мениджмънт.

 

Надежда Живкова Пиринска, , промишлено и гражданско строителство, цени и ценообразуване на оборотни и дълготрайни активи.

 

Симеон Василев Крумов, оценка на недвижими имоти.

 

Стефан Борисов Кленджаров, , специалност "Военен инженер по ЗТИ и радиоелектронна техника".

 

Параскева Борисова Стамчева, специалност "Машинен инженер - електромеханик", оценител на машини и съоръжения в сферата на електрониката, производство на металорежещи машини, минните съоръжения и транспорта.

 

Любомир Цветков Йотов, , експерт в областта на митническата и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи.

 

Илиян Ангелов Недялков, , специалност "Офицер по танковите войски, военен инженер по РТВО, технология на машиностроенето", квалификация - машинен инженер.

 

Ангел Иванов Ангелски, инженер-геодезист, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.

 

Симеон Василев Крумов., инженер-геодезист.

 

Байрям Изир Мустафа, , инженер- геодезист, стаж -.

 

Симеон Василев Крумов, , висше образование, специалност "Геодезия", инженер- геодезист, , допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.

 

Симеон Тушев Андонов специалност - машинен инженер.

 

Георги Стаменов Вучелийски, специалност - инженер по експлоатация на АТТ.

 

Марияна Димитрова Андонова, - оценител на оборотни и дълготрайни материални активи.

 

Борислав Станков Здравков, , оценител на машини и съоръжения.

 

Десислава Евгениева Сугарева, , машинен инженер, автотехнически експертизи.

 

Иван Николов Сугарев, , машинен инженер, автотехнически експертизи.

 

Лилка Йорданова Томанова, машинен инженер.

 

Атанас Михайлов Орозов, ,; втори адрес -, извършване дейности по кадастъра, оценка на земеделски земи, извършване на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и ПП.

 

Георги Трайчев Попов,  технически експертизи.

 

Румяна Миткова Стоянова, , машинен инженер, икономист международни - международно икономическо сътрудничество, лицензиран оценител на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; експерт-оценител на инвестиционни проекти на недвижими имоти, автотехнически и автооценителни експертизи, здраве и безопасност при работа (охрана на труда); технически надзор на съоръжения с повишена опасност; ж.п. аварии и прегазвания; производствени аварии.

 

Живко Митков Стаменов, висше образование, специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари", допълнителна специализация - организация и безопасност на движението 

Димитър Христов Янакиев, , висше образование, специалност "Строителен инженер", допълнителна квалификация експерт-оценител на машини, съоръжения, сгради и цели предприятия, земи, трайни насаждения и горски масиви,.

 

Гълъб Стоянов Доклев, полувисше образование, специалност преподавател - инструктор, стаж като инструктор.

 

арх. Виолета Илиева Спасова, , висше образование, архитект, началник-отдел "Архитектура и проектиране" към Община 

 

Теменужка Тодорова Занкова, , средно специално образование, архитектура и проектиране, главен специалист в Община  - 

Асен Стоянов Трендафилов, , висше образование - топло снабдяване, отопление, вентилация и климатизация -

 

Георги Методиев Пасков, , висше образование, специалност "Геодезия", началник-отдел "Държавна собственост" при Областна администрация -.

 

Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, , висше образование, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.

 

Димитър Григоров Серафимов, , висше образование, специалност "Машинен инженер", стаж по специалността -, експертизи за мерки и измервателни уреди и технически надзор.

 

Нано Божидаров Рушанов, висше образование, специалност "Инженер по транспорта", стаж -, автотехнически експертизи.

 

Йордан Георгиев Гърбев, висше образование, специалност "Машинен инженер", стаж -, автотехнически експертизи, допълнителна квалификация - оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, землени участъци и горски масиви.

 

Христина Михайлова Стоева, , висше образование - специалност "Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство", стаж -, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Димитър Костадинов Маслински, , висше образование, специалност - инженер-геодезист,

 

Елена Георгиева Рупчина, , средно-специално образование, специалност - среден техник геодезист,.

 

Радко Иванов Рупчин, Банско, , средно-специално образование, специалност - среден техник геодезист,.

 

Ваня Сотирова Симеонова, , висше образование, вещо лице - оценител на недвижими имоти.

 

Петьо Танев Танев, , висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна квалификация - оценил на недвижими имоти и оценител на машини и съоръжения.

 

Румен Владимиров Станков, , висше образование, специалност "Инженер- земеустроител",.

 

Екатерина Боянова Баханова-Лазарова, висше образование, специалност "Архитектура", заемана длъжност - проектант,

 

 

 

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

 

 

 

Рая Михайлова Ичева, , РДВР, , РДВР, експерт- биолог - 

Мая Иванова Кичева, , специалист-биолог, ДНК анализ и идентификация.

 

Лидия Георгиева Сакелариева, , специалност "Биология", специализация - екология.

 

Райка Славчева Иванова, специалност "Биология", специализация - биология.

 

 

 

 

 

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

 

 

 

Любен Христов Величков, , биология, втора специалност "Химия", 

Уляна Илиева Даскалова, , РДВР, РДВР, химик - 

Петър Димитров Петров, инженер-химик.

 

Тодорка Василева Бучинска, , инженер-химик.

 

Ангел Николов Пулев, , специалност "Екология", специализация - екология.

 

Петър Димитров Петров, , висше, "В и К" - ЕООД, , квалификация - инженер-химик - технология на горивата, 

Анна Кирилова Амова-Костова физика - 

 

 

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

 

 

 

Ангел Борисов Терзиев, , висше образование, специалност лозаро-градинарство, квалификация - агроном.

 

Симеон Серафимов Митев, аграном - оценка на земеделски земи.

 

Димитър Владимиров Николов, , висше образование, специалност "Икономика и организация на селското стопанство", квалификация - аграрикономист,

 

 

 

9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

 

 

 

Иван Димитров Елшански, , педагогика - музикална самодейност.

 

 

 

10. Клас "Други съдебни експертизи"

 

 

 

Сотир Иванов Иванов, главен уредник в Историческия музей  - историк.

 

Донка Георгиева Милкова, , проучване на полезните изкопаеми, "ОЗК" - АД, ръководител на представителство, застрахователен мениджмънт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, оценител на машини и съоръжения.

 

Веселин Крумов Чамев, , висше образование, специалност "Разработка на полезни изкопаеми", допълнителна квалификация - минен инженер, трудов стаж, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.

 

Йордан Димитров Цветин, технология на текстилните влакна и текстилното облагородяване

 

Лазар Велев Вутов, , горско стопанство -.

 

Марин Костадинов Катранджиев,., горско стопанство, "Перивол" - АД, изпълнителен директор -. администрация, мениджмънт и европейска интеграция - финанси, експерт ОВОЗ.

 

Рая Тодорова Барбулска, , начална педагогика.

 

Снежана Михайлова Камжилова, - трудовоправни проблеми.

 

Надежда Самоилова Палагийна, , трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.

 

Горица Симеонова Лазарова, застрахователни и осигурителни проблеми и оценка на земеделски земи и горски масиви.

 

Радослав Кирилов Караантов, - трудовоправни проблеми и оценка на материални активи.

 

Исмаил Иса Джинджи, , застрахователно и осигурително дело.

 

Добри Спасов Пандурски, , висше образование, специалност право, работи в Комисията за защита на личните данни -, експерт в областта за защита на личните данни.

 

Стефан Георгиев Аврамов, , висше образование, специалност горско стопанство,

 

Снежана Николова Даскалова, , висше образование, специалност начална училищна педагогика, образователна научна степен "доктор",.

 

Анета Георгиева Сталева, , висше образование, специалност - минен инженер технолог, , допълнителна квалификация - безопасни и здравословни условия на труд.

 

Цветелин Кирилов Иванов, висше образование, специалност - икономика - бизнесадминистрация, допълнителна специализация - маркетинг, реклама и бизнескомуникации, заемана длъжност - началник-отдел "Митнически операции", 

 

 

 

 

За съдебен район на Окръжен и Административен съд - .Видин

 

 

 

Списъкът се допълва със следните специалисти:

 

 

 

1. Клас "Криминалистични експертизи"

 

 

 

Венчо Славчов Караджов, специалност - разпознаване на фалшифицирани паспорти, визи и други документи, свързани с пътуване.

 

Емил Пантов Живков, специалност - графолог.

 

 

 

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

 

 

 

Светослава Мартинова Лилова, специалност - лекар - спешна медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт.

 

Вилхелм Миленков Елисеев,  лекар - антестезиология и реанимация.

 

 

 

3. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

 

 

 

Пролетка Накова Петрова-Павлова, специалност - счетоводни експертизи.

 

Христина Атанасова Данова-Тодорова, специалност - счетоводни експертизи.

 

Мариян Страхилов Иванов, специалност - счетоводни експертизи, удостоверение за достъп до класифицирана информация.

 

Виолета Томова Христова, икономист - счетоводител.

 

Ели Симеонова Василева, икономист - счетоводител.

 

Павлина Йорданова Димитрова, 

Даниела Антова Тошева 

Елена Стефанова Георгиева 

Румен Петров Кънчев, икономист-счетоводител.

 

Цеко Вълчев Пупулешков 

Станислав Милчев Стоянов

 

Стефка Николова Георгиева 

Боянка Захариева Александрова, специалност - финансово-икономическа, съдебно-стокова и строително-техническа експертиза.

 

Димитрина Григорова Минкова 

Емилия Маркова Лазарова-Маринова 

Анка Василева Колева 

Георгина Методиева Кирилова 

Диана Цветанова Тодорова

Людмила Методиева Димитрова 

Мария Ангелова Христова 

Мариана Александрова Петрова

 

Тереза Велкова Тодорова-Сотирова 

 

 

4. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

 

 

 

Валя Петрова Стефанова-Георгиева 

Галина Найденова Антова-Борисова 

Георги Кирилов Георгиев 

Галина Димитрова Антова, специалност - инженерни и строително-технически експертизи.

 

Милена Георгиева Миланова, специалност - промишлено и гражданско строителство.

 

Величко Георгиев Станков 

Иван Велков Иванов

Любка Ванчева Георгиева-Червенякова 

Мария Георгиева Петрова 

Маргарита Нетова Каменова 

Митко Славчев Николов 

Пламена Кръстева Петкова 

Румен Петров Илиев

 

Светлана Вергилова Попова 

Иван Младенов Бъзински 

Павлина Иванова Иванова 

Цветан Младенов Стойков 

Владимир Димитров Иванов 

 

 

5. Клас "Съдебни селскотопански експертизи"

 

 

 

Людмил Петков Димитров, специалност - инженер-агроном, лозаро- градинарство, удостоверение за достъп до класифицирана информация.

 

Борислав Рашков Борисов 

Марийка Дацкова Цанкова 

Адриан Димитров Горанов 

Бранимир Кимонов Иванов

 

Лидия Асенова Николова

 

 

6. Клас "Други съдебни експертизи"

6.1. Историко-археологически експертизи

 

 

Пенка Кирчева Милушева

 

 

 

Съдебен район на Окръжен съд -

 

 

1. Клас "Криминалистични експертизи"

 

 

Инж. Ангел Илиев Ангелов, криминалист.

 

Инж. Петър Илиев Петров, криминалист-графолог.

 

Пламен Георгиев Георгиев, криминалист-биолог.

 

Румен Методиев Андров, криминалист.

 

Пенка Джунова Чадова, лаборант-аналитик.

 

Виолин Веселинов Цветков, криминалист.

 

Николай Николов Велчев, криминалист.

 

Евгени Милчов Тодоров, криминалист.

 

Павлин Милчов Петков, криминалист.

 

Евгени Филипов Николов, младши експерт-криминалист.

 

Васил Иванов Николов, младши експерт-криминалист.

 

Цветомир Милчев Данов, криминалист.

 

Митко Тодоров Резашки, младши експерт-криминалист.

 

Пламен Христов Дановски, младши експерт-криминалист.

 

Николай Асенов Николов, криминалист.

 

Емил Димитров Туджарски, криминалист.

 

Славейко Иванов Ангелов, младши експерт-криминалист.

 

Пламен Дамянов Петров, криминалист.

 

Димитър Цеков Золев, експерт-криминалист.

 

Иван Ганчев Гурзовски, криминалист.

 

Валери Емилов Кирилов

Тихомир Манчев Иванов, младши експерт- криминалист.

 

Владко Стоянов Иванчовски, младши експерт- криминалист.

 

Мирела Стоянова Георгиева, криминалист, химик.

 

 

 

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

 

 

 

Иван Петров Иванов, специалност - акушерство и гинекология.

 

Мая Иванова Кичева, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; за идентификация на човек; съдебно-биологични експертизи; други съдебни експертизи, при които се налага използването на ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.

 

Иван Луканов Иванов, ДНК анализ за определяне на родителски произход.

 

 

 

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"

 

 

 

Д-р Пламен Тихомиров Петров, съдебно-психиатрична експертиза.

 

Анелия Енчева Райчева-Велковска, съдебна експертиза на психичното състояние.

 

 

 

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

 

 

 

Цветана Димитрова Бекова, икономист.

 

Наташа Каменова Филипова, икономист с диплома за завършена Специализирана школа по специалността "Трудово законодателство"

 

Александър Панайотов Александров, счетоводна отчетност.

 

Диляна Иванова Николова, счетоводна отчетност.

 

Димитър Крумов Христов, счетоводна отчетност 

Михаил Богданов Богданов, висше образование, счетоводна отчетност.

 

Петра Лазарова Еленкова, завършила техникум по икономика със специалност "счетоводител-икономист" 

Стела Костадинова Иванова, с висше образование, счетоводство и контрол 

Петър Илиев Димитров, с висше образование, специалност "икономика на селското стопанство" 

Милин Йорданов Генчв, икономист-финансист.

 

Георги Антонов Африканов, икономист-счетоводител.

 

Валери Димитров Русинчовски, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 

Виолета Луканова Иванова, счетоводна отчетност.

 

Стела Русева Русинчовска,  съдебно-счетоводни, финансово-ценови и технически експертизи.

 

Бисер Тодоров Игнатов, съдебно-счетоводна експертиза, финансово-икономическа експертиза и съдебно- стокова експертиза.

 

Красен Георгиев Кръстев, съдебно-счетоводни експертизи.

 

Манола Иванова Дизова, оценител на земеделски земи.

 

Десислава Веселинова Цветкова, съдебно-счетоводни експертизи.

 

Николина Костадинова Петкова, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

 

Димитър Ноев Младенов, съдебно-счетоводни експертизи.

 

Марияна Христова Сандова, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

 

Саша Първанова Вълканова, икономически експертизи.

 

Ивана Захариева Петрова, икономист-счетоводител.

 

Милин Йорданов Генчев, съдебно-икономически експертизи.

 

Гергана Петрова Михалчева, икономист-счетоводител.

 

Георги Милчов Михалчев, икономист-счетоводител.

 

Малина Иванова Тошева,  икономист.

 

Петко Огнянов Ачев, икономист.

 

Божидар Василев Ангелов, вид съдебно-компютърна-техническа експертиза, съдебно- икономическа експертиза вид 4.2. "Съдебни финансово-икономически експертизи" и вид 4.3. "Съдебно-стокова експертиза".

 

Евгени Николаев Христов, финансово- счетоводни експертизи.

 

Веселка Христова Георгиева, съдебно-икономическа експертиза.

 

Георги Михайлов Георгиев, съдебно-икономическа експертиза.

 

Мирослав Иванов Цолов, съдебно-икономическа експертиза.

 

Станимир Емилов Нацев, съдебно-икономическа експертиза.

 

Валентин Тодоров Готов, счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.

 

Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, счетоводно-икономическа експертиза.

 

Силвия Крумова Каменова, съдебна счетоводно-икономическа експертиза.

 

Петър Илиев Петров, оценител недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.

 

Петър Георгиев Петров, съдебно-икономически експертизи.

 

Антоанета Константинова Николова, съдебно-счетоводни и финансови експертизи.

 

Елза Антонова Тодорова, съдебно-счетоводни и финансови експертизи.

 

Васил Харалампиев Илиев, съдебно-икономически експертизи, оценител.

 

 

 

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

 

 

 

 

 

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

 

 

 

Инж. Геновева Димитрова Манчева, геодезист.

 

Инж. Петър Димитров Гърков,  геодезист.

 

Инж. Мариана Христова Цекова, строителен инженер, инженерно-техническа, инженерно-технологична, строително-техническа експертиза, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи 

Инж. Милен Симеонов Ячовски 

Венеций Спасов Дакев, електроинженер.

 

Цветана Тодорова Иванова, техник-геодезист.

 

Инж. Венелин Цветанов Герасков, инженер-геодезист.

 

Инж. Стефка Драганова Тонова,  инженер-геодезист.

 

 

 

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

 

 

 

Инж. Кирил Илиев Христов, автотехнически експертизи 

Инж. Георги Петров Величков, машинен инженер 

Инж. Даниел Иванов Рибарски, машинен инженер, специалност "Двигатели с вътрешно горене" и "Счетоводство и контрол"

 

Инж. Веселин Тодоров Пенев, автотехнически експертизи,

 

Иван Стефанов Цацев,  транспортно строителство.

 

Светослав Тушков Младенов, автотехническа експертиза.

 

Инж. Ивко Пенков Иванов, автотехнически, пожаротехнически, строително- технически експертизи, дефектоскопски експертизи.

 

Марин Тошев Маринов, автотехническа експертиза.

 

 

 

5.3. Съдебна строително-техническа експертиза

 

 

 

Инж. Васил Младенов Цветков, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти и предприятия

Инж. Александрета Николаева Върбанчовска, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти

 

Пенка Тошева Иванова, строителен техник; 

Тодорка Петрова Райновска, строителен техник, 

Георги Христов Каменов, строителен техник, техник

 

Теменужка Асенова Попова, съдебна строително-техническа експертиза.

 

Първолета Атанасова Митова, съдебна строително-техническа експертиза, GSM 0888/5564124.

 

 

 

6. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

 

6.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

 

 

 

Петър Стоянов Доневски, зоотехник; ветеринарномедицински, агрономически експертизи.

 

 

 

6.2. Съдебно-агротехническа експертиза

 

 

 

Васил Цветков Галишки, строителен техник и агроном.

 

 

 

7. Клас "Други съдебни експертизи"

 

 

 

Димитър Александров Златанов, експерт - оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, земеделски машини, оборудване и съоръжения и единични горски дървета или група дървета

Татяна Илиева Антонова, лицензиран оценител на машини, съоръжения, предприятия и недвижими имоти 

Анелия Тодорова Лозанова, лицензиран оценител на машини и съоръжения, на земеделски земи и подобренията върху тях

Инж. Мариана Христова Цекова, строителен инженер (хидромелиоратор) и лицензиран оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения във всички области; оценител на ЗЗ 

Инж. Николай Лалов Лалов, оценител на ел. части, битова техника, кабели и др., 

Инж. Стефчо Петров Симеонов, лицензиран оценител на машини и съоръжения, 

Цеца Петрова Петърчовска, експерт по проблеми, възникнали с деца и възрастни в областите на социалната педагогика, и лица с криминогенно поведение.

 

Румяна Миткова Стоянова, машинен инженер, икономист международник - международно икономическо сътрудничество, лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт - оценител на инвестиционен проект и на недвижими имоти, автотехнически и автооценителни експертизи, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.

 

Инж. Крум Стилиянов Спиридонов, геодезия - кадастър, земеделски земи, цени и ценообразуване в строителството.

 

Снежана Петкова Тетевенска, педагог, психолог.

Георги Христов Гетовски, оценител недвижими имоти и земеделски земи, подобренията върху тях, съдебна инженерно-техническа експертиза 

Ивайло Ангелов Димитров, оценител недвижими имоти и земеделски земи, подобренията върху тях, финансово-икономическа експертиза 

Магистър-фармацевт Оля Костадинова Николова, съдебна фармацевтично-оценителна експертиза.

 

 

 

За съдебен район на Окръжен и Административен съд - Кюстендил

 

 

 

Александър Миланов Двоячки,  счетоводител.

 

Вергиния Веселинова Иванова,  счетоводител.

 

Валентина Петрова Негревска,  счетоводител.

 

Валери Иванов Петков,  счетоводител.

 

Димитър Стоянов Бачев,  счетоводител.

 

Емилия Асенова Костадинова,  счетоводител.

 

Иван Димитров Петков,  счетоводител.

 

Йордан Василев Иванов,  счетоводител.

 

Костадин Крумов Карадачки,  счетоводител.

 

Любка Костадинова Спирова,  счетоводител.

 

Лозан Стаменов Якимов,  счетоводител.

 

Лазар Атанасов Йовев,  счетоводител.

 

Малинка Богданова Никова,  счетоводител.

 

Милка Илиева Генова,  счетоводител.

 

Саве Владимиров Стойков,  счетоводител.

 

Станка Стоянова Чавдарова,  счетоводител.

 

Стоян Георгиев Костадинов, счетоводител.

 

Славка Стоянова Манова,  счетоводител.

 

Цветан Иванов Дамянов,  счетоводител.

 

Ганчо Кирилов Ангелов,  счетоводител.

 

Геновева Венева Ненова,  счетоводител.

 

Димитър Костадинов Нейков,  счетоводител.

 

Десислава Борисова Иванова,  счетоводител.

 

Емил Димитров Нейков,  счетоводител.

 

Иван Стойнев Димитров,  счетоводител.

 

Иван Кирилов Дермански,  счетоводител.

 

Кирил Михайлов Пейчев,  счетоводител.

 

Петър Стоилов Петров,   счетоводител.

 

Стойне Илиев Манов,  счетоводител.

 

Николина Стефанова Стойнева, счетоводител.

 

Калина Георгиева Котева,  счетоводител.

 

Георги Йорданов Спиров, счетоводител.

 

Анна Владимирова Латина, счетоводител.

 

Костадин Симеонов Чучуков, счетоводител.

 

Петър Петров Милтенов, счетоводител.

 

Спаска Захариева Чочова, счетоводител 

Вили Бориславова Кечева, счетоводител.

 

Малинка В. Тевекелийска, счетоводител.

 

Стоян Георгиев Бозовайски, счетоводител.

 

Златка Георгиева Деянчева, счетоводител.

 

Росица Веселинова Митова, счетоводител.

 

Бойко Георгиев Кечев, Дупница  счетоводител.

 

Анна Анатолиева Алексиева,  архитект.

 

Дафина Кирилова Пешева,  архитект.

 

Милка Петрова Каблешкова,  архитект.

 

Илона Веселинова Захариева,  художник.

 

Милан Богданов Ангелов,  инженер П. Г. С.

 

Катерина Илиева Дерлипанска,  инженер П. Г. С.

 

Петър Живков Пешев,  инженер П. Г. С.

 

Николина Дим. Велинова,  инженер П. Г. С.

 

Димитър Тодоров Велинов,  инженер П. Г. С.

 

Марияна Бориславова Янева,  инженер П. Г. С.

 

Николай Антонов Манов,  строителен инженер.

 

Соня Цанкова Стойчева,  пътно.

 

Василка Георгиева Пашева,  пътно.

 

Живка Христова Танева,  хидротехник, строително-техническа експертиза.

 

Здравка Иванова Карамфилова,  хидротехник.

 

Александър Драганов Шулев, хидротехник.

 

Иван Русков Атов,   техник В и К.

 

Елка Кирилова Златкова,  строителен техник.

 

Николина Иванова Георгиева,  строителен техник.

 

Йорданка Ставрева Починкова,  строителен техник.

 

Емил Борисов Наумов, строителен техник.

 

Иван Григоров Николов,  строителен техник.

 

Борислав Любенов Гонев,  инженер Г. Ф. К.

 

Любомир Борисов Велинов,  инженер Г. Ф. К.

 

Димитър Стойнев Митов,  инженер Г. Ф. К.

 

Станойко Йорданов Станойков,  техник геодезист.

 

Венцислав Николов Точев,  техник геодезист.

 

Стоян Стефанов Грозданов,  техник геодезист.

 

Кирил Стоймиров Попов,  инженер.

 

Анка Андонова Стойкова,  инженер.

 

Кирил Георгиев Починков,  инженер.

 

Лъчезар Тодоров Димитров,  инженер.

 

Васил Иванов Йорданов,  инженер.

 

Венко Симеонов Тонев,  електроника.

 

Александра Иванова Енева,  О и В.

 

Маргарита Петк. Стоименова,  машинен инженер.

 

Борис Георгиев Михалков,  машинен инженер.

 

Никола Кирилов Велков,   машинен инженер.

 

Васил Атанасов Жабински,  машинен инженер.

 

Симеон Харалампиев Митков, автомеханик, автотехническа експертиза, експерт - оценител на машини и съоръжения.

 

Теменужка Сотирова Спасова,  агроном.

 

Цветанка Миланова Терзийска,  агроном.

 

Елена Любомирова Трайкова,  агроном.

 

Емил Николов Джонев,  минен инженер.

 

Иванчо Владимиров Стойковски,  минен ел. инженер.

 

Станко Георгиев Кацарски,  графолог.

 

Александър Ас. Александров,  графолог.

 

Иван Петров Савов,  криминалист.

 

Димитър Георгиев Катришки,  златар.

 

Елвира Боянова Цонева,  строителен техник, строителство и архитектура.

 

Невена Асенова Панчева,  агроном полевъд, земеделски земи и недвижими имоти.

 

Екатерина Антонова Златанова,  агроном полевъд, земеделски земи и недвижими имоти.

 

Митко Андонов Дъбовски,  счетоводител.

 

Христо Павлов Вучков,  агроном полевъд.

 

Валентин Стойчев Стойчев,  инженер по електроника.

 

Йордан Василев Величков, оценител машини, сгради и оборотни активи.

 

Иванка Славчева Пакиданска, експерт патентно право, интелектуална и индустриална собственост.

 

Серьожа Йорданов Котев, инженер П. Г. С.

 

Елена Василева Лозанова, инженер П. Г. С.

 

Катя Славева Сотирова, инженер П. Г. С.

 

Иван Асенов Самарджиев, строителен техник.

 

Димитър Василев Гальов, строителен техник, строителство и архитуктура.

 

Веселка Бойчева Попова, строителен техник.

 

Димитър Симеонов Ганчев, строителен техник.

 

Йорданка Георг. Апостолова, инженер Г. Ф. К.

 

Симеон Василев Георгиев, техник геодезист.

 

Стефка Карамфилова Пешева, техник геодезист.

 

Лидия Иванова Ушанова, машинен инженер.

 

Бисер Малинов Кирилов, машинен инженер.

 

Георги Никифоров Станкев, машинен инженер.

 

Цанко Иванов Цанков, минен инженер.

 

Драган Христов Мазнев, машинен инженер.

 

Найден Борисов Георгиев, машинен инженер.

 

Бердж Жираир Аттарян, автоексперт.

 

Виктор Борисов Чочов, телефонен техник.

 

Георги Савов Карафизов, агроном.

 

Димитър К. Джермански, агроном.

 

Атанас Великов Атанасов, златар.

 

Георги Христов Крумов,  агроном, земеделски земи и недвижими имоти.

 

Марин Златанов Георгиев,   хирург.

 

Валери Димитров Станоев,  хирург.

 

Генчо Живков Златанов,  хирург.

 

Владимир Кирилов Ташов,   хирург.

 

Здравко Георгиев Георгиев,  уролог.

 

Панчо Иванов Величков,  травматолог.

 

Боян Евгениев Сираков,  травматолог.

 

Емил Зиновиев Лазов,  травматолог.

 

Андон Иванов Арабаджиев,  анестезиолог и интензивно лечение.

 

Таня Иванова Нейкова,  анестезиолог и интензивно лечение.

 

Светлана Радославова Ляпева,  анестезиолог и интензивно лечение.

 

Димитър Иванов Димитров,  анестезиолог и интензивно лечение.

 

Мариана Цанкова Андонова,  акушер-гинеколог.

 

Катя Генчова Рангелова,   акушер-гинеколог.

 

Емил Боянов Давидков,   акушер-гинеколог.

 

Христо Л. Караканов,  акушер-гинеколог.

 

Валери Томов Янев,  акушер-гинеколог.

 

Светлана Костова Ризова,  , специалист по детски болести.

 

Зоя Кост. Зеленкова,  специалист по детски болести.

 

Даниела В. Панайотова,  специалист по детски болести.

 

Ванушка Ив. Мантарова,  специалист по детски болести.

 

Светла Райчова Георгиева,  специалист по детски болести.

 

Нели Любенова Лесичкова,  специалист по детски болести.

 

Татяна Димитрова Темелкова,  специалист по вътрешни болести.

 

Малин Панайотов,  специалист по вътрешни болести.

 

Елисавета Кирилова Шишкова, специалист по вътрешни болести.

 

Васил Милчов Койнарски, специалист по вътрешни болести.

 

Румен Димитров Стоименов,  специалист по вътрешни болести.

 

Георги Стамов Атанасов,  специалист гастроентеролог.

 

Мая Борисова Барова,  специалист гастроентеролог.

 

Людмил Атанасов Попатанасов,  специалист ендокринолог.

 

Станимир Йорданов Генов, специалист кардиолог, ревматолог.

 

Александър Стефанов Величков,  специлист кардиолог.

 

Валери Георгиев Зарев,  специалист кардиолог.

 

Роза Димитрова Цекова,  специалист кардиолог.

 

Марияна Иванова Гелинска,  хематолог.

 

Сашка Стойнева Павлова,  пулмолог.

 

Даниела Г. Панайотова,  психиатър.

 

Владислава Кирилова Разсолкова,  психиатър.

 

Александър Ас. Антимов,  невролог.

 

Лилия Георгиева Чингарска,  невролог.

 

Борис Славчов Жабински,  невролог.

 

Татяна Любенова Костадинова, невролог, физиотерапевт рехабилитатор.

 

Емил Николаев Николов,   невролог.

 

Надежда Живкова Янева,  невролог.

 

Евгения Николова Цоцоманска,  специалист по детски болести, физиотерапевт рехабилитатор.

 

Васил Иванов Николчев,  специалност съдебна медицина.

 

Николай Василиев Абрашев,  микробиолог.

 

Лиляна Пантелеева Антонова,  специалист по инфекциозни болести, микробиолог.

 

Цветанка Петрова Портарска,  специалност клинична лаборатория.

 

Недялка Ангелова Няголова,  специалист УНГ, специалист клинична лаборатория.

 

Георги Ст. Панайотов,  специалист УНГ.

 

Любомир Георгиев Ковачки,  специалист УНГ.

 

Йордан Кръстев Кръстев,  специалист УНГ.

 

Румяна Живкова Стоименова, специалист очни болести.

 

Илиан Манолов Милтенов,  специалист очни болести.

 

Елви Иванов Соколов,  специалист очни болести.

 

Румяна Иванова Васева, специалист по кожно-венерически заболявания.

 

Пламен Георгиев Антов,  специалист епидемиолог.

 

Мария Георгиева Анастасова,  специалист по трансфузионна хематология.

 

Мария Христова Фудулска,  специалист рентгенолог.

 

Васил Пандов Дуров,  специалист рентгенолог.

 

Антонина Панчова Карамфилова,  психолог.

 

Снежина Спасова Михайлова,  психолог.

 

Емил Петров Гъгнев,  ветеринарен експерт.

 

Васил Антимов,  ветеринарен експерт.

 

Емилия Николова Йорданова,  ветеринарен техник.

 

Михаил Ненков Зарев,  експерт ХЕИ.

 

Григор Василев Григоров, специалист по вътрешни болести.

 

Любомир Боянов Таушански, специалист травматолог.

 

Николай Панов Вардаров, специалист травматолог.

 

Сотир Христов Каралийски, специалист ортопед.

 

Ботьо Христов Шаранков, хирург.

 

Бойко Илев Полянов, хирург.

 

Илка Иванова Кръстева, психиатър.

 

Елеонора Костадинова Василева, психолог - съдебен експерт.

 

Димитрина Стоянова Динкова, специалност патология.

 

Владимир Карастоянов, Дупница  специалист стоматолог.

 

Иван Гигов Иванов, счетоводител, оценител машини, сгради и оборотни активи.

 

Теменужка Боянова Стефанова, счетоводител.

 

Лилка Сотирова Бумбарска, счетоводител.

 

Василка Христова Пиргова, счетоводител.

 

Здравка Николова Алексова, счетоводител.

 

Георги Асенов Стоименов, счетоводител, оценител машини, сгради и оборотни активи.

 

Георги Мирчев Вълев, счетоводител.

 

Надежда Димитрова Шалдупова,  счетоводител.

 

Христо Иванов Христов, оценител машини, сгради и оборотни активи.

 

Каролина Иванова Иванова, оценител машини, сгради и оборотни активи.

 

Емил Атанасов Георгиев, машинен инженер, оценител машини, сгради и оборотни активи.

 

Мариана Любомирова Вучева, Радомир, оценител машини, сгради и оборотни активи.

 

Христина Йорданова Манасиева, строителство и архитектура.

 

Христинка Йорданова Александрова, геодезист.

 

Виолета Костадинова Спасова, техник по геодезия и картография.

 

Галина Тодорова Матуска, земеделски земи и недвижими имоти.

 

Златка Димова Анастасова, 2500 , земеделски земи и недвижими имоти.

 

Десислава Любенова Шопова, земеделски земи и недвижими имоти.

 

Александър Иванов Паризов, психиатър 

Катя Костадинова Йоцова-Младенова, психолог, Клас 3. "Съдебна експертиза на психичното състояние", вид 3.2. "Съдебно-психологична експертиза", Клас 3.3. "Съдебна психолого-психиатрична експертиза", вид 3.4. "Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни" и Клас 5. "Съдебни инженерно- технически експертизи", вид 5.4. "Съдебна строително-техническа експертиза".

 

Елка Иванова Миланова, психолог.

 

Галина Георгиева Кирилова, психолог.

 

Тодорка Костадинова Дамянова, преводач- тълковник.

 

Радко Атанасов Венков,  счетоводител.

 

Румяна Миткова Стоянова,  оценителни, технологични, автотехнически, жп технически експертизи и безопасност на труда.

 

Светлана Любомирова Каролева,  инженер по озеленяване, строително-технически експертизи.

 

Снежанка Райчова Траянска,  счетоводни, финансово-икономически експертизи.

 

Георги Мирчев Балабански,  агротехнически експертизи.

 

Катя Александрова Николова, Дупница психолог, графолог.

 

Иван Тасков Станкев, икономически и счетоводни експертизи.

 

Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, счетоводни експертизи.

 

Стефан Боянов Илиев,  инженер геолог-хидрогеолог.

 

Димитринка Стойнева Мирчева-Атанасова, строителен инженер - пътно строителство.

 

Людмила Илиева Михайлова,  инженер-химик в обувно производство.

 

Георги Костадинов Илиевски Клас 5. "Съдебни инженерно- технически експертизи", вид 5.2. "Съдебна автотехническа експертиза".

 

Огнян Славчев Цветков,  Клас 5. "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид 5.1. "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и 5.4. "Съдебна строително-техническа експертиза".

 

Ваня Крумова Цветкова,  Клас 5. "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид 5.1. "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и 5.4. "Съдебна строително-техническа експертиза".

 

Николай Иванов Рошков,  "Съдебно-икономически експертизи", вид 4.2. "Съдебна финансово- икономическа експертиза".

 

Анка Стефанова Стоянова "Съдебни инженерно-технически експертизи", вид 5.4. "Съдебна строително-техническа експертиза".

 

Цветелин Кирилов Иванов,  специалност "Икономика - Бизнесадминистрация", специализация "Маркетинг, реклама и бизнес комуникации", Клас 10. "Други съдебни експертизи" - въпроси, свързани с митнически режими и процедури, мерки на търговската политика, Инкотермс 2000, Интарстат и международен автомобилен транспорт.

 

 

За съдебен район на Окръжен и Административен съд - Монтана

 

 

 

1. Клас "Съдебномедицински експертизи"

 

1.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

 

 

 

д-р Ивайло Димитров Иванов, съдебен лекар. 

1.2. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

 

 

 

д-р Крум Костадинов Крумов, специалист по ушно-носно-гърлени болести, експерт по медицински и по екологични проблеми.

 

д-р Светослав Методиев Славов, стоматолог-хирург.

 

д-р Илиян Тодоров Симеонов, лекар по вътрешни болести.

 

д-р Никола Михайлов Ников, лекар - ортопед.

 

д-р Емил Йотов Дойков, лекар - хирург.

 

д-р Елена Бориславова Димова, лекар - патологоанатомия.

 

д-р Лучка Веселинова Бънкова, лекар - терапевт.

 

д-р Ирена Асенова Димитрова, лекар - терапевт.

 

д-р Виолета Йорданова Николова, лекар - терапевт.

 

д-р Миланка Еленкова Станева, лекар - кардиолог.

 

д-р Мимоза Тодорова Петровска, лекар - кардиолог.

 

д-р Елза Иванова Грозданова, лекар - кардиолог.

 

д-р Елена Любенова Симеонова, лекар - терапевт.

 

д-р Лидия Константинова Николчева-Тодорова, лекар - терапевт.

 

д-р Михаил Горанов Рангелов, лекар - нефролог.

 

д-р Елена Димитрова Георгиева, лекар - невролог.

 

д-р Камелия Стоянова Белинска, лекар - невролог.

 

д-р Агнеса Спасова Петрова, лекар - физиотерапевт.

 

д-р Лора Господинова Тодорова, лекар - инфекциозни болести.

 

д-р Пламен Недев Узунов, лекар - кожни и венерически болести.

 

д-р Цветан Петров Бонов, лекар - пневмология и фтизиатрия.

 

д-р Елена Борисова Истаткова, лекар - пневмология и фтизиатрия.

 

д-р Тодор Борисов Тодоров, лекар - хирург.

 

д-р Огнян Иванов Каменов, лекар - хирург.

 

д-р Красимир Митков Каменов, лекар - хирург.

 

д-р Владимир Димитров Велков, лекар - хирург.

 

д-р Афанаси Каменов Костов, лекар - хирург.

 

д-р Валери Димитров Филипов, лекар - хирург.

 

д-р Павел Георгиев Белински,  лекар - хирург.

 

д-р Тодор Георгиев Маринов, лекар - уролог.

 

д-р Георги Стефанов Чакъров, лекар - уролог.

 

д-р Георги Николов Георгиев, лекар - ортопед.

 

д-р Павел Цочев Цочев, лекар - ортопед.

 

д-р Захари Петров Тепавичаров, лекар - ортопед.

 

д-р Петко Якимов Петков, лекар - ортопед.

 

д-р Гошо Славков Генков, лекар - ортопед.

 

д-р Ваня Георгиева Манкова, лекар - офталмолог.

 

д-р Нейко Димитров Нейков, лекар - ото-ларинголог.

 

д-р Димитър Иванов Йонов, лекар - ото-ларинголог.

 

д-р Йордан Иванов Цеков, лекар - акушер-гинеколог.

 

д-р Теодоро Василев Бръстинков, лекар - акушер-гинеколог.

 

д-р Емилия Йорданова Кастрева-Цекова, лекар - акушер-гинеколог.

 

д-р Захари Милчов Николов, лекар - акушер-гинеколог.

 

д-р Румен Иларионов Тодоров, лекар - акушер-гинеколог.

 

д-р Радиум Дамянов Тодоров, лекар - акушер-гинеколог.

 

д-р Никифор Илиев Ценов, лекар - акушер-гинеколог.

 

д-р Стефка Любомирова Евлогиева, лекар - акушер-гинеколог.

 

д-р Пламен Ценов Блажев, лекар - анестезиолог.

 

д-р Крум Димитров Бънков, лекар - анестезиолог.

 

д-р Незабравка Петрова Пекова, лекар - педиатър.

 

д-р Първан Кръстев Първанов, лекар - педиатър.

 

д-р Пепа Тодорова Антонова, лекар - педиатър.

 

д-р Антоанета Димитрова Блажева, лекар - педиатър.

 

 

 

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

 

 

 

 

 

2. Клас &q